Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh giao ban công tác phối hợp Thường trực HĐND các xã, chuyên đề: nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các với cấp.

09:09 11/09/2018
Sáng ngày 10/9, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp Thường trực HĐND các xã, chuyên đề: nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các với cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trưởng, phó ban và thành viên các Ban HĐND huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các ban HĐND 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 10/9, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp Thường trực HĐND các xã, chuyên đề: nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các với cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trưởng, phó ban và thành viên các Ban HĐND huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các ban HĐND 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác phối hợp Thường trực HĐND  huyện
Các đồng chí chủ trì hội nghị giao ban...
Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND  huyện
báo cáo  công tác phối hợp tại hội nghị giao ban..

Thời gian qua, hoạt động của HĐND các cấp ở huyện Kỳ Anh ngày càng ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước, thể hiện vai trò và trách nhiệm của đại biểu dân cử ở địa phương, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Sự phối hợp trong hoạt động giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Thường trực và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 06 cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề tại 21 xã về việc ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp xã trên địa ban huyện Kỳ Anh; Tình hình thu chi các khoản đóng góp  của người dân để xây dựng  cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo quy chế dân chủ ở cơ sở; Tình hình chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Kết quả thi hành án dân sự  tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh năm 2018; Tổ chức xem xét, giám sát các Nghị quyết của HĐND các xã gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện... Ngoài ra, HĐND  huyện còn tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết đơn thư trước các kỳ họp HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị giao ban..

Một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp hoạt động trong thời gian tới: Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện, các chương tình nhiệm vụ trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện tước kỳ họp. Tích cực đôn đốc, tăng cường phối hợp  giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Phối hợp thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện và các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện; Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thẩm quyền; đôn đốc việc kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân; Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được HĐND huyện chuyển xuống theo đúng thẩm quyền; Duy trì chế độ giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã.../.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan