Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh: Giao ban công tác phối hợp với Thường trực HĐND các xã.

08:26 19/04/2018
Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp với Thường trực HĐND các xã. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; thành viên các Ban HĐND huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và các đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND 21 xã. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp  với Thường trực HĐND các xã. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; thành viên các Ban HĐND huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và các đồng chí  Phó chủ tịch Thường trực HĐND 21 xã. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh giao ban công tác phối hợp với Thường trực  HĐND các xã.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban.

Thời gian qua, hoạt động HĐND các cấp huyện Kỳ Anh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước, thể hiện vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử ở địa phương, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quóc phòng an nin. Sự phối hợp trong hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện với Thường trực HĐND cấp xã tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện phát biểu tại hội nghị giao ban.

Năm 2017, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp, ban hành 17 Nghị quyết, đề án. Thường trực và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 09 cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề tại 21 xã, trường học về tình hình thực hiện quy trình, quy định nguồn huy động đóng góp của phụ huynh học sinh. Công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới từ năm 2014 đến nay; Giám sát công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện; Khảo sát tình hình thực hiện đề án 527A. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ giữa thường trực HĐND cấp huyện và xã, đã tiếp nhận và xử lý 16 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 23 phiên họp thường kỳ và các phiên bất thường để triển khai các hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐND.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung của công tác phổi hợp như hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri, chế độ thông tin báo cáo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cách làm sáng tạo, những sáng kiến và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND cấp xã nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị giao ban.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh đánh giá cao những hoạt động của HĐND huyện trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý; Thời gian tới, HĐND  huyện cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các ban HĐND. Nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, sự phối hợp giữa HĐND cấp trên với HĐND cấp đưới để giúp đỡ, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoạt động giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện
kết luận hội nghị giao ban.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh; Thời gian tới, cần tập trung các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các cấp, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân, giải quyết khếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng công tác phối hợp; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và vai trò chủ thể của đại biểu  HĐND các cấp; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan