Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh: Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

02:05 08/06/2018
Chiều ngày 07/6, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các tổ HDND huyện và lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế - Hạ tầng; Chi cục Thống kê; Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản; Hội đồng bồi thường- GPMB huyện. Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; Công an huyện. Các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 07/6, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên các Ban HĐND  huyện,  Tổ trưởng các tổ HDND huyện và lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế - Hạ tầng; Chi cục Thống kê; Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản; Hội đồng bồi thường- GPMB huyện. Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; Công an huyện. Các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trình bày dự thảo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HDND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Về thời gian dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào khoảng từ 15 đến 20/7, địa điểm tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng. Các nội dung chủ yếu của Kỳ họp: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 thánh cuối năm; Báo cáo kết quả thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX... Tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy
phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện phát biểu tại hội nghị

Dự kiến các Nghị quyết kỳ họp sẽ ban hành: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình được bố trí vốn năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Nghị quyết phê duyệt chủ trương sáp nhập Trung tâm Văn  hóa Thể  thao và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và thành lập các Trường Tiểu  học, THCS. Một số Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ và công  tác chuẩn bị cho kỳ họp tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2018, các đại biểu HĐND huyện và đại diện các phòng ban, đơn vị, các ngành, các xã dành thời gian tiếp xúc cử tri đầy đủ, đúng quy định. Về công tác thông tin tuyên tuyền văn phòng HDND - UBND phối hợp với Đài TTTH, Ban Biên tập Trang  thông tin điện tử huyện thông báo trên công thông tin điện tử về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2021 các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung của kỳ họp, các báo cáo sẽ có sự lựa chọn về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của kỳ họp trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri, lựa chọn những vấn đề trọng tâm..../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan