Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh: Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 02/11, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Công an huyện; các phòng: Thanh tra, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Kinh tế -Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Chi cục Thống kê, Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản, Hội đồng bồi thường - GPMB huyện và các ban ngành liên quan...Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 02/11, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Công an huyện; các phòng: Thanh tra, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Kinh tế -Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Chi cục Thống kê, Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản, Hội đồng bồi thường - GPMB huyện và các ban ngành liên quan...Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

\

Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh  hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch
chuẩn bị kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã trình bày dự thảo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HDND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung: Về thời gian dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào khoảng từ 20 đến 28/12/2017, địa điểm tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng. Các nội dung chủ yếu của Kỳ họp: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninhnăm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhimej vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện; Báo cáo tình hình khắc phục bão lũ năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh; Báo cáo tình hình, kết quả triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả công tác bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX. Tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND  huyện Kỳ Anh báo cáo
kế hoạch chuẩn bị kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến các Nghị quyết kỳ họp sẽ ban hành: Nghị quyết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nức năm 2018; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện; Nghị quyết thông qua đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chát thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Công tác chuẩn bị cho kỳ họp tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 06 đến ngày 09/12/2017, các đại biểu HĐND huyện và đại diện các phòng ban, đơn vị, các ngành, các xã dành thời gin tiếp xúc cử tri đầy đủ, đúng quy định. Về công tác thông tin tuyên tuyền văn phòng HDND - UBND phối hợp với Đài TT -TH, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Kỳ Anh thông báo trên Cổng thông tin điện tử về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX./.

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung của kỳ họp, các báo cáo sẽ có sự lựa chọn về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của kỳ họp, các câu hỏi chất vấn phải gửi sớm, để các ngành có thời gian nghiên cứu và trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri, lựa chọn những nội dung trọng tâm .../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan