Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX.

17:03 04/08/2018
Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng ban UBND huyện.

Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND  huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng ban UBND  huyện.

Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh họp rút kinh nghiệm công tác
tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX.
Đại biểu tham dự họp
Đại biểu tham dự họp
Các đồng chí chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo đánh giá tại cuộc họp, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện  Kỳ Anh khóa XIX  vừa qua được tổ chức chu đáo, đúng Luật định; nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, đúng quy trình, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Các báo cáo, đề án trình bày trực tiếp tại kỳ họp được trình bày tóm tắt để dành nhiều thời gian cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, nghiêm túc và có kết luận từng vấn đề tại mỗi phiên họp.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại cuộc họp..

Tham gia thảo luận tại cuộc họp, đa số đại biểu đánh giá, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện kháo XIX đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cử tri và nhân dân đánh giá cao. Công tác điều hành có nhiều đổi mới, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi, dân chủ. Thông tin, tuyên truyền, phản ánh trước, trong và sau kỳ họp đảm bảo kịp thời. Nội dung  chất vấn đạt yêu cầu, khá rõ về nguyên nhân, trách nhiệm ở một số lĩnh vực, cơ bản đạt được những vấn đề mà đại biểu HĐND  huyện chất vấn và  tái chất vấn, đồng thời đã đề xuất được một số giải pháp  cụ thể, người trả lời chất vấn có ý thức cầu thị, tiếp thu, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu và của tập thể.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, HĐND  khóa XIX,  trong tiếp xúc cử tri, một số tổ đại biểu chưa tập trung nghiêm cứu kỷ tài liệu phục vụ kỳ họp, việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các tổ còn chậm, nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể, việc tổ chức thảo luận tổ chưa đạt yêu cầu, trong chất vấn, điều hành thiếu dứt điểm, ý kiến  trả lời còn dài, chưa đi thẳng vào vấn đề…

Những vấn đề rút kinh nghiệm sau kỳ họp đó là; Đối với Thường trực HĐND  huyện  cần chủ động rà soát quy định của Pháp luật, kịp thời đề nghị và phối hợp chặt chẽ trên cơ sở thống nhất cao với UBND  huyện, các phòng, ban để chuẩn bị tờ trình, báo cáo, nghị quyết tại các kỳ họp HĐND  huyện thường lệ đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường công tác giám sát đối với các văn bản trả lời, hứa giải quyết ý kiến trả lời của cử tri tại kỳ họp. Đối với UBND  huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành xây dựng các dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Quan tâm nghiên cứu trả lời câu hỏi của cử tri ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng và đúng trọng tâm. Đối với các Ban HĐND  huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ban  trong quá trình thẩm  tra văn bản trình kỳ họp, phối hợp cùng với UBND  huyện, các phòng, ban, ngành trong quá trình bổ sung hoàn thiện các văn bản sau thẩm tra… Các tổ đại biểu HĐND  huyện thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, đổi mới, đa dạng nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời,  chọn lọc ý kiến  cử tri tránh tình trạng ý kiến trùng lặp, ý kiến đã trả lời tại cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến thuộc thẩm quyền UBND xã giải quyết…..

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
​ kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Thường trực HĐND huyện bảo đảm tính dân chủ, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu HĐND huyện tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã  phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể cùng cấp tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018./.


Phạm Tuấn, Mạnh Hải


Tin liên quan