Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017.

Chiều 15/05, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017 để đánh giá kết quả hoạt động Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự phiên họp còn có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn –Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ngành cấp huyện liên quan.

Chiều 15/05, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017 để đánh giá kết quả hoạt động Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn –Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ngành cấp huyện liên quan.

Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2017.

Theo báo cáo, trong Quý I/2017, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, đột xuất hàng tháng, thảo luận và ban hành chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2017; tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với HĐND các xã; xử lý những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đúng chức năng, quyền hạn theo luật định đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện để UBND huyện tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Việc bổ sung một số nội dung phân chia tỷ lệ % nguồn thu, chi trên địa bàn cho các cấp ngân sách; thống nhất trích ngân sách hỗ trợ các xã khó khăn, thống nhất hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường GTNT năm 2017; tiến hành xây dựng các văn bản chuẩn bị cho giám sát với các chuyên đề theo NQ số 18/NQ-HĐND về: “Công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện”; “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới từ năm 2014 đến nay”; “Tình hình thực hiện các quy trình, quy định và hiệu quả về thu chi các khoản đóng góp của bậc phụ huynh tại các trường năm học 2016-2017”. Theo đó đã trực tiếp tiến hành giám sát tại 09 xã, 05 trường học và 04 ngành, còn lại đã tiến hành giám sát qua báo cáo của các ngành và các địa phương. Công tác tiếp dân được tổ chức theo lịch tiếp công dân hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, các ý kiến, kiến nghị của công dân được trả lời trực tiếp hoặc được tiếp nhận, phân loại gửi đến cơ quan chức năng giải quyết; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn…

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017.
Đại diện các Ban HĐND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại vướng mắc cần tập trung trong thời gian tới để hoạt động của thường trực HĐND huyện ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhân dân.Trong đó, tập trung xem xét việc phân bổ ngân sách trong xây dựng nông thôn mới theo đề nghị của UBND huyện. Đặc biệt trong các chính sách nâng đầu đỡ cuối để các xã về đích trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh  Nguyễn Văn Danh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND  huyện  tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các báo cáo và chương trình công tác của HĐND huyện; phối hợp quản lý, giám sát thu chi ngân sách cấp xã; thống nhất phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các xã, trong đó, ưu tiên nợ xây dựng cơ bản; tổ chức làm việc với UBND huyện và các ngành chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện..../.


Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan