Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017.

Sáng 31/08, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017 để rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 và triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Sáng 31/08, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017 để rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 và triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh , TUV, thư H uyện ủy, C hủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh , UVBTV, P C hủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh họp phiên  thường kỳ tháng 8 năm 2017.
Các đồng chí Thường trực HĐND  huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017.

Tại phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND  huyện đã thông qua báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND  huyện
thông qua báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và triển khai kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX. Tiến hành thảo luận, trao đổi về công tác tổ chức, diễn biến và chất lượng kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao về chất lượng tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX, có nhiều đổi mới so với các kỳ họp trước.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu tại phiên họp thường kỳ  tháng 8 năm 2017.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế tại kỳ họp như: Số liệu các báo cáo còn chậm, thiếu chính xác ở một số phòng ban; thiếu tính thống nhất giữa soạn thảo, xây dựng các văn bản ở một số lĩnh vực… Đồng thời cho ý kiến vào nội dung dự kiến chương trình giám sát theo chuyên đề, các kỳ họp bất thường của Thường trực HĐND huyện năm 2017. Tham gia các ý kiến về tổ chức khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2017 của huyện nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh yêu cầu các cơ quan văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, tổng hợp hoàn thiện báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và triển khai kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX để sớm ban hành theo kế hoạch; đồng thời đề nghị các tổ đại biểu tăng cường sinh hoạt để góp phần nâng cao chất lượng của đại biểu dân cử, giải quyết tốt, dứt điểm các kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp tiếp theo. Tham dự đầy đủ các phiên tiếp công dân để nắm bắt kịp thời các ý kiến, lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân huyện nhà./.


Hoàng Hạnh


Tin liên quan