Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

21:34 07/08/2020
Sáng ngày 6/8, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 cũng như quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm năm 2020 và bàn, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Tham dự khai mạc Kỳ họp có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, UBMTTQ huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX; lãnh đạo các ban, phòng, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTTQ các xã và lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khai mạc kỳ họp

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, Kỳ Anh đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu hãy phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tích cực thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, giúp HĐND huyện đề ra những Nghị quyết sát, đúng tình hình thực tế địa phương, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân trong huyện. Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX có ý nghĩa rất quan trọng. Theo chương trình nghị sự, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung như: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; công tác đầu tư phát triển, thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quôc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020; Tờ trình đề nghị điều chỉnh một số chính sách thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp cũng xem xét và thảo luận các Đề án, các báo cáo với một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp đến, đồng chí Phạm Văn Dũng, phó Chủ tịch UBND  huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, QPAN 6 tháng đầu  năm, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm  2020.

6 tháng đầu năm, kinh tế có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.049,36 tỷ đồng, đạt 41%KH; tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019; thương mại, dịch vụ ước đạt 833,21 tỷ đồng, đạt 42% KH, bằng 94% so với cùng kỳ 2019; tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ thực hiện ước đạt 618,44 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 642,79 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 55,2 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, bình ổn giá. Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp lễ tết; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các quy định về phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chợ trên địa bàn.

Về nông nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 861 tỷ đồng, đạt 58% KH, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 29.519 tấn, đạt 58% KH cả năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019. Thành lập mới: 19 doanh nghiệp, đạt 54% kế hoạch; Thu ngân sách: 54 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch.

Về tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.789,82 tấn đạt 60% KH; trong đó, khai thác thủy sản 1.499,42 tấn, đạt 64% KH, nuôi trồng thủy sản với diện tích 617,97 ha, đạt 82% kế hoạch; sản lượng ước đạt 290,4 tấn đạt 44% KH.

Chủ tọa kỳ họp

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân với quyết tâm cao, các xã đã chủ động xây dựng khung kế hoạch, triển khai, thực hiện khá sớm, tạo được phong trào thi đua giữa các cộng đồng dân cư. Hiện toàn huyện xây dựng mới 38 mô hình, thành lập mới 2 HTX và 19 DN, đạt 54% kế hoạch, chỉnh trang 4.384 vườn hộ; lắp đặt 45km đường điện thắp sáng; đến nay đã có 16 Khu dân cư, 181vườn mẫu cơ bản đạt chuẩn. Công tác GPMB-tái định cư được triển khai đúng tiến độ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt thấp; bênh trên tôm diễn biến phức tạp; quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý giết mổ gia súc còn gặp khó khăn; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đều, một số xã thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn; Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng trong xây dựng nông thôn mới và phê duyệt chính sách hỗ trợ chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại các địa phương còn chậm. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; Công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 tiến độ chậm, còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ. Tình trạng công dân vẫn còn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp; Công tác vận động tài trợ nguồn lực cho giáo dục gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19.

Tiếp tục chương trình nghị sự, các đại biểu Kỳ họp tiếp tục nghe: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2019, báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019;Tờ trình đề nghị điều chỉnh một số chính sách thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2020-2025 được quy định tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND huyện khóa XIX;  Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12- HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện khóa X1X, nhiệm kỳ 2016-2021...

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh phát biểu tại kỳ họp

Tặng hoa cho đồng chí Chu Tất Đắc miễn nhiệm thôi giữ chức đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác ra tỉnh

Trên tinh thần bám sát lãnh đạo, chỉ đạo, Nghị quyết của Trung ương,  HĐND tỉnh, UBND, HĐND huyện Kỳ Anh đã chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai các công trình, dự án đã được UBND huyện phê duyệt để hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Tích cực thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thông tin, thể thao, giáo dục - đào tạo, lao động việc làm và chính sách xã hội; Triển khai đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng…

Buổi chiều, HĐND huyện tiếp tục làm việc, thông qua các báo cáo trình Kỳ họp và phần thảo luận của các tổ tại Hội trường và một số nội dung tờ trình quan trọng khác…./.


Nhóm PV


Tin liên quan