Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Thảo luận nội dung Kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVII tại huyện Kỳ Anh.

14:35 15/07/2018
HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh; đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, phòng ban, trưởng các đoàn thể cấp huyện.

HĐND huyện Kỳ Anh vừa  tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh; đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, phòng ban, trưởng các đoàn thể cấp huyện.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Thảo luận nội dung Kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVII  tại huyện Kỳ Anh

Trước lúc vào làm viêc, các đại biểu đã tham quan, khảo sát Trung tâm hành chính công của huyện mới thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02/7/2018.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XVII.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh
báo cáo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XVII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng tình với các Dự thảo nghị quyết, Đề án trình ra kỳ họp lần này, đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số nội dung sau:

Về sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa khá toàn diện, nhưng không nên đưa số liệu năng suất bình quân vào báo cáo, vì đây là mức bình quân thấp nhất trong các năm trở lại đây; sản xuất thủy sản có đội tàu đánh bắt xa bờ 377 chiếc là số tàu hiện có, chứ không phải là số lượng được đóng mới trong 6 tháng đầu năm; về sản xuất lâm nghiệp cần đánh giá được diện tích lâm nghiệp phục hồi sau bão số 10, hệ lụy do bão gây ra đến nay như thế nào để đưa ra giải pháp phù hợp...

Đại biểu tham dự hội nghị

Về xây dựng nông thôn mới cần có khảo sát đánh giá để đưa ra tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu vườn mẫu cụ thể hơn, vì khu dân cư của vùng đồng bằng khác với vùng miền núi...

Về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ báo cáo đang nặng về đánh giá kết quả đạt được của công nghiệp thép, còn các lĩnh vực khác, các sản phẩm khác chưa được đánh giá cụ thể...

Đại biểu tham dự hội nghị

Về xây dựng cơ bản cần đánh giá sâu hơn về công tác kiểm soát sau chấp thuận đầu tư, kiểm soát đánh giá tác động môi trường, kiểm soát quy hoạch, tránh tình trạng một số công trình kiểm soát không tốt đã gây nên những hậu quả lớn về môi trường, về quy hoạch; đề nghị sửa đổi Quyết định 26 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, vì Luật đầu tư công đã thay đổi...

Đại biểu tham dự hội nghị

Về an ninh trật tự, cần tập trung giải quyết dứt điểm các mối quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính xảy ra từ cơ sở tạo sự đồng thuận thống cao trong các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền một số bộ luật mới ban hành đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tránh tình trạng người dân không nắm bắt được thông tin, để kẻ xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn...

Đối với Dự thảo nghị quyết về một số chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nên xem lại nội dung của mục tiêu và giải pháp cho phù hợp. Đối với Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng - kỹ thuật của các cơ sở ươm tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; cung cấp thiết bị dùng chung cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nên bổ sung ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội  nghị thảo luận

Đối với việc giải quyết chế độ dôi dư trong ngành giáo dục và ngành y tế trong 2 Dự thảo nghị quyết tỉnh cần xây dựng một Đề án chung cho các ngành khác trong tỉnh, vì hiện nay các ngành, các đơn vị cũng đang tiến hành xây dựng Đề án theo Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và làm rõ thêm một số nội dung trong các Dự thảo nghị quyết mà các đại biểu quan tâm./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan