Tổ đại biểu số 1- Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Bắc.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021, Tổ đại biểu số 1- HĐND huện Kỳ Anh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Bắc.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa  XIX nhiệm kỳ 2016 -2021, Tổ đại biểu số 1- HĐND huện Kỳ Anh  có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Bắc.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.
Chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Phúc, đại diện Tổ đại biểu số 6  HĐND  huyện  đã báo cáo với cử tri xã Kỳ Bắc về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện khóa XIX, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện.

Đại biểu HĐND  huyện Nguyễn Thị Phúc báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện khóa XIX,
tình hình KT-XH, AN-QP năm 2017  và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ hợp thứ 5, HĐND huyện.
Cử tri xã Kỳ Bắc tham dự buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Kỳ Bắc phát biểu tại buổi tiếp xúc.

​Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở cử tri xã Kỳ Bắc đã kiến nghị với đại biểu HĐND huyện những vấn đề mà cử tri quan tâm như:  Đề nghị Huyện quy hoạch xây dựng bãi xử lý rác thải, đề nghị xây tuyến đường Bắc_- Xuân và làm rãnh thoát nước cho sạch sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Nên xây dựng Cầu ở tràn Rì Rì để giúp bà con đi lại sản xuất, cần có chính sách hỗ trợ cho điều tra viên hộ nghèo và cận nghèo, không nên để trường Mầm Non bên cạnh cột Anten Viễn thông tránh ảnh hưởng đến các cháu. Phải có chế tài xử phạt các xe quá tải chạy trên các tuyến đường của xã. Vấn đề bảo hiểm, khám chữa bệnh cho bà con nhân dân còn hách dịch nhũng nhiễu, tiền tiêm gia súc gia cầm quá cao, chậm chi trả tiền đền bù đất ở lò mổ...

Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh đã giải trình một số ý kiến thuộc thảm quyền. Đồng thời sẽ tổng hợp để trình lên Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sắp tới ./.


Anh Đức


Tin liên quan