Tổ đại biểu số 4- HĐND huyện Kỳ Anh: Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 – HĐND huyện.

Chiều 07/12, tại thôn Sơn Nam, Tổ đại biểu số 4- HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Kỳ Thọ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Chiều 07/12, tại thôn Sơn Nam, Tổ đại biểu số 4-  HĐND huyện  Kỳ Anh đã tổ chức tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Kỳ Thọ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Các đồng chí chủ trì buổi tiếp xúc.

Đại biểu HĐND  huyện Đào Đức Cư  báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5;
báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2018;
báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu số 4-  HĐND huyện Kỳ Anh đã thông qua các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-QPAN năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2018; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Cử tri trên địa bàn xã Kỳ Thọ đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ vật tư nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; sớm đầu tư kinh phí xây dựng đường vượt lũ; có phương án với tình trạng xuống cấp của đê ngăn mặn Kỳ Thọ. Các ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, môi trường biển, hỗ trợ sau bão số 10 để bà con ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo cũng được cử tri nêu lên tại đây…

Đại biểu HĐND  huyện Lê Văn Xuân- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh
​ tiếp  xúc những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Với 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Kỳ Thọ, đại diện tổ đại biểu số 4- HĐND huyện Kỳ Anh và  lãnh đạo UBND xã Kỳ Thọ đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền tổ đại biểu số 4- HĐND huyện  sẽ trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sắp tới./.


Hoàng Hạnh


Tin liên quan