Tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện Kỳ Anh: Tiếp xúc cử tri ở thôn Sơn Bình 1- xã Kỳ Sơn.

14:31 17/02/2017
  Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3- HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, Tổ đại biểu số 8- HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi tiếp xúc cử tri ở thôn Sơn Bình 1 –xã Kỳ Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có các ông Nguyễn Ngọc Bính-Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, ông Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp Chế HĐND huyện, bà Phạm Thị Hương- Hội Nông dân huyện; ông Vũ Trung Tiến- Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cùng Đoàn Công tác của huyện chỉ đạo xã Kỳ Sơn.

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 3- HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, Tổ đại biểu số 8- HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi tiếp xúc cử tri ở thôn Sơn Bình 1 –xã Kỳ Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có các ông Nguyễn Ngọc Bính-Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, ông Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp Chế HĐND huyện, bà Phạm Thị Hương- Hội Nông dân huyện; ông Vũ Trung Tiến- Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cùng Đoàn Công tác của huyện chỉ đạo xã Kỳ Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thôn Sơn Binh 1 –xã Kỳ Sơn đã nghe các đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri  dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại hội nghị đại biểu lần thứ 14, HĐND huyện khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016, triển khai giải pháp năm 2017. Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo, cử tri đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những giải pháp năm 2017.

Đại biểu tham dự tiếp xúc cử tri ở thôn Sơn Bình 1 -xã Kỳ Sơn.

Đại biểu tham dự tiếp xúc cử tri ở thôn Sơn Bình 1 -xã Kỳ Sơn.

Cử tri thôn Sơn Bình 1 -xã Kỳ Sơn kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử  tri thôn Sơn Bình 1 –xã Kỳ Sơn  đã kiến nghị tập trung vào các nội dung như; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách cho người có công, an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp nông thôn và xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, cử tri kiến nghị nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện hổ trợ con giống, tìm đầu tư cho sản phẩm, chính sách hổ trợ mua xa cho Hợp tác xã môi trường, chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến hy sinh đến nay chưa có chế độ chính sách; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đập dâng Lạc Tiến còn 7 hộ ở thôn Mỹ Hòa chưa nhận được tiền đền bù; Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng 1 số công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn như; Xây dựng đập Thùng Mè, hổ trợ xây dựng các tuyến đường liên gia…..

Ông Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế- HĐND  huyện Kỳ Anh

tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình 1 số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, ông Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp Chế- HĐND huyện Kỳ Anh đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, giải trình 1 số ý kiến thuộc thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp những ý kiến và đề xuất của cử tri để trình lên Kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX sắp tới./.

Anh Đức- Mạnh Hải


Tin liên quan