Tổ đại biểu số 8- HĐND huyện Kỳ Anh tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Thượng.

09:42 29/11/2018
Nằm trong chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kỳ Anh XIX, tổ đại biểu số 8- HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Thượng. Dự buổi tiếp xúc với cử tri có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện cùng các vị đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 8, Đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thượng, Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo cử tri.

Nằm trong chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND  huyện Kỳ Anh XIX,  Tổ đại biểu số 8- HĐND  huyện Kỳ Anh vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Thượng. Dự buổi tiếp xúc với cử tri có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện cùng các vị đại biểu HĐND  huyện tại đơn vị bầu cử số 8, Đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thượng, Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo cử tri.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc...
Các đồng chí chủ trì buổi tiếp xúc..
Đồng chí Lê Đình Nhất, Phó Ban Pháp chế HĐND  huyện báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp....

Sau khi nghe, đồng chí Lê Đình Nhất, Phó Ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 7, HĐND  huyện khóa XIX  cũng như tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của huyện nhà trong thời gian qua. Cử tri xã Kỳ Thượng vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng và phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Cử tri xã Kỳ Thượng phát biểu tại buổi tiếp xúc...

Tiếp đó, cử tri xã Kỳ Thượng đã kiến nghị với tổ đại biểu HĐND  huyện nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và những vấn đế bất cập ở cơ sở hiện nay, nhất là chế  độ chính sách, giải quyết việc làm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới….

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện phát biểu tại buổi tiếp xúc...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện đã phát biểu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng chí PCT UBND  huyện đã giải trình còn những vấn đề khác sẽ được tổng hợp để chuyển tới Kỳ họp thứ 7, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX./.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan