Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX của đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.

Kính thưa các đồng lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại diện đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành, Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện!

Kính thưa các đồng lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại diện đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, đại diện Thường trực HĐND  tỉnh tham dự kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện,

Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện!

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Hôm nay, HĐND huyện Kỳ Anh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017. Thay mặt Thường trực HĐND huyện và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, các đồng chí cán bộ lão thành của HĐND - UBND huyện đã đến dự kỳ họp; xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị cử tri và nhân dân trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính th­ưa quý vị đại biểu, thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện
​ khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Sáu tháng đầu năm 2017, với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Một số các chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.168,63 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2016; Trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm có 17 xã tăng thêm 28 tiêu chí, lũy kế đến nay có 220 tiêu chí, bình quân 10,5 tiêu chí/xã, xây dựng được 115 mô hình, 12 doanh nghiệp; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,064 tỷ đồng, bằng 52% KH cả năm HĐND huyện giao và 54% KH tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội đảm bảo thực hiện kịp thời. Y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác An ninh quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện khóa XIX.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được là rất cơ bản, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn thách thức: Trong sản xuất nông nghiệp năng suất, sản lượng một số cây trồng vật nuôi giảm so với cùng kỳ, năng suất lúa vụ Xuân giảm 4 tạ/ha; Chăn nuôi lợn khó khăn do tình trạng giá thịt lợn hơi giảm sâu; Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở một số xã còn chậm, nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới khó khăn; phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu chuyển biến chậm; Cơ cấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm tỷ lệ tiền cấp quyền sử dụng đất cao, còn các khoản thu từ phí, lệ phí, thu từ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt thấp; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản còn nhiều tồn tại, hạn chế; Công tác giao đất giao rừng chưa đạt tiến độ đề ra, tồn đọng lớn; Công tác thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa chuyển biến chậm; Chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu cua nhân dân; Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng thắc mắc, khiếu kiện, phản ánh đông người có xu hướng tăng lên.

Tình hình đó đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đà phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét 18 báo cáo, 07 báo cáo thẩm tra; nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ tư của HĐND huyện; kỳ họp sẽ quyết định 06 nội dung quan trọng gồm: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Điều chỉnh một số nội dung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh; Phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh và một số nội dung khác. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới

Về nội dung giám sát, kỳ họp này HĐND huyện sẽ nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba - HĐND huyện khóa XIX; quyết định Chương trình giám sát và nội dung giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2018.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp này HĐND huyện tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND huyện đề xuất với HĐND nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn. Bên cạnh việc chất vấn các ngành chuyên môn, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn lãnh đạo UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tiến hành việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện do có sự thay đổi công tác cán bộ nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy UBND huyện để đảm bảo hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, trong thời gian qua, Thường trực và các Ban của HĐND huyện, UBND huyện và các ngành chức năng, UB.MTTQVN huyện đã chủ động, phối hợp chuẩn bị nội dung cho Chương trình kỳ họp thứ Tư. Các dự thảo, báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc và bảo đảm yêu cầu đề ra. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường trao đổi, đối thoại, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./.


Người đăng: Mạnh Hải


Tin liên quan