Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

16:36 23/07/2018
Sáng ngày 14/12, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6. Dự Kỳ họp có đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đồng chí trong Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh cùng đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2011-2016 nghỉ hưu, chuyển công tác, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chủ trì Kỳ họp.

Sáng ngày 14/12, HĐND huyện Kỳ Anh  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6.  Dự Kỳ họp có  đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HDDND  tỉnh, các đồng chí  trong Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh cùng  đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND  huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2011-2016 nghỉ hưu, chuyển công tác, các vị đại biểu HĐND  huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND  xã.  Các  đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND  huyện đã chủ trì Kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX

Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Thưa các vị đại biểu HĐND  tỉnh, đại biểu HĐND  huyện,

Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành, các vị đại biểu;

Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện !

Hôm nay, HĐND  huyện Kỳ Anh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018. Thay mặt Thường trực HĐND  huyện và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND  tỉnh, HĐND  huyện, các đồng chí cán bộ lão thành đã đến dự kỳ họp; xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị cử tri và nhân dân toàn huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị đại biểu HĐND  huyện !

Sáu tháng đầu năm 2018, với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế -xã hội huyện nhà đã đạt được khá toàn diện, một số mặt đạt kết quả cao, tạo đà thuận lợi cho 6 tháng cuối năm. Sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy, hải sản, dịch vụ, du lịch biển phục hồi và tăng trưởng, đã hoàn thành bồi thường sự cố môi trường biển, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; phong trào xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được nhân dân đồng lòng chung tay. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ướng 6 (khóa XII) được triển khai theo đúng kế hoạch. Các nhiệm vụ vướng mắc, tồn động của huyện đã được ưu tiên giải quyết cơ bản; tình trạng khiếu nại, tố cáo đơn thư vượt cấp giảm; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: Tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp chuyển biến chậm, mô hình tiêu biểu trong tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch chưa nhiều. Việc đầu tư phát triển, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng nông thôn còn nhiều khó khăn, bất cập, lúng túng, ỷ lại và hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thị trường, đầu tư xây dựng cơ bản, phòng chống dịch bệnh,... còn nhiều hạn chế. Đổi mới trong giáo dục, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh của ngành y tế kết quả còn khiêm tốn. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số địa phương, đơn vị chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Trong xây dựng Nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn chưa theo tiến độ đặt ra, cơ bản các tiêu chí đạt chuẩn ở mức tối thiểu và tính bền vững chưa cao.

Tình hình đó đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện phải tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực và trách nhiệm phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2018, tạo đà phát triển bền vững cho những năm tiếp theo và tinh thần các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ HĐND khóa XIX, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra với HĐND, đòi hỏi HĐND  huyện  phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tại kỳ họp này,  HĐND huyện sẽ xem xét 24 báo cáo, 07 báo cáo thẩm tra; nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện; kỳ họp sẽ quyết định các nội dung gồm: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017; Điều chỉnh một số nội dung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Thông qua danh mục đầu tư công năm 2019; Thông qua phương án sát nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Phương án quy hoạch hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, THCS đến năm 2020; Thực hiện một số nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND do có sự thay đổi công tác cán bộ nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy HĐND - UBND huyện để đảm bảo hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ. Những nội dung này là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Về nội dung giám sát kỳ họp này HĐND huyện sẽ nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện khóa XIX; Quyết định Chương trình và nội dung giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2019.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp này HĐND huyện tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND huyện đề xuất với HĐND 04 nhóm vấn đề chất vấn và người trat lời chất vấn. Bên cạnh việc chất vấn các nghành chuyên môn, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn lãnh đạo UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Ngoài ra, có một số báo cáo chuyên đề của UBND, của Thường trực và các Ban HĐND, của Toàn án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện... sẽ được gửi đến các vị đại biểu HĐND huyện cung cấp thông tin để nghiên cứu, kết hợp thảo luận.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, trong thời gian qua, Thường trực, các Ban, các Tổ của HĐND huyện, UBND huyện và các ngành chức năng, UB.MTTQ huyện đã chủ động, phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Các Ban của HĐND huyện đã tập trung thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện xem xét, quyết đinh.

Đặc biệt các Tổ đại biểu đã tổ chức thảo luận, tham gia góp ý các nội dung chương trình kỳ họp với lãnh đạo các địa phương trên địa bàn bầu cử, tạo khí thế dân chủ rộng rãi, mở rộng đối tượng tham gia ý kiến với HĐND huyện. Các ý kiến được HĐND tổng hợp và được UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa các văn bản trình kỳ họp. Các dự thảo Nghị quyết, tờ trình, báo cáo nhờ đó đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường trao đổi, đối thoại, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ toạn kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!


Người đăng: Mạnh Hải- Anh Đức- Phạm Tuấn


Tin liên quan