Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát về thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Kỳ Anh.

09:09 07/03/2018
Sáng ngày 6/3, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi giám sát về thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Kỳ Anh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi giám sát có còn đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Sáng ngày 6/3, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi giám sát về thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Kỳ Anh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi giám sát có còn đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND  huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Đại biểu tham dự buổi giám sát
Đại biểu tham dự buổi giám sát

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2017, UBND huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng; phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc...

Các cơ quan, đơn vị và 21 xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã giảm đáng kể về số lượng và tính chất vụ việc bạo lực gia đình. Từ năm 2009 đến cuối năm 2017, toàn huyện xảy ra 817 vụ bạo lực gia đình.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại buổi giám sát.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Đề nghị đoàn nghiên cứu, đề xuất bổ sung cho huyện Kỳ Anh về đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa; có các chính sách hỗ trợ liên quan đến hoạt động phát triển văn hóa, gia đình…

Hình thức bạo lực chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực thân thể. Biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực gia đình chủ yếu là góp ý trong cộng đồng dân cư; áp dụng các biện pháp giáo dục 64 vụ, 8 vụ xử lý hành chính, không có vụ nào truy cứu trách nhiệm hình sự.

Huyện Kỳ Anh còn thành lập 1 mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và ban hành Đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ  nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
kết luận tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao những kết quả mà huyện Kỳ Anh đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 - 2018. Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của người dân; phân công trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo; bám sát quy định của Luật để bảo vệ quyền lợi cho người bị bạo lực; cần xã hội hóa nguồn kinh phí hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.


Mạnh Hải


Tin liên quan