Kế hoạch
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 569/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủthực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
Ngày ban hành 2018-06-04
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm