Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh giao ban thường kỳ Qúy II năm 2018.

Sáng ngày 20/8, Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã tổ chức giao ban thường kỳ Qúy II và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2018.

Sáng ngày 20/8, Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã tổ chức giao ban thường kỳ Qúy II và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý III  năm 2018.

Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh
giao ban thường kỳ Qúy II và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý III  năm 2018.

Trong quý II , Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách cấp trên, UBND huyện và tình hình thực tế tại địa phương để thực  hiện vai trò giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Sau các phiên họp, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đến cấp ủy và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội làm dịch vụ ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn…Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội, phòng Lao động Thương binh xã hội tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để thực hiện cho vay kịp thời nguồn vốn được phân bổ. Đến hết Quý II, tổng dư nợ cho vay hơn 486 tỷ đồng, với 17.436  khách hàng vay vốn, bình quân mỗi hộ vay 28 triệu đồng với 12 chương trình tín dụng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn….

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội. Qua công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác, ủy nhiệm góp phần đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Đồng thời, tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch nhằm tạo ý thức tiết kiệm, tích lũy tạo nguồn để dành cho hộ nghèo sử dụng khi cần thiết và thực hiện trả nợ, trã lãi khi đến khi hạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện phát biểu  tại giao ban thường kỳ....

Về nhiệm vụ trong Quý III năm 2018, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân​ hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2018, giải ngân nguồn vốn thu nợ cho vay quay vòng kịp thời đảm bảo đúng đối tượng, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tại các điểm giao dịch, công khai đầy đủ, kịp thời cơ chế chính sách, các hoạt động ngân hàng chính sách xã hội để người dân biết và thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền cơ chế chính sách, trách nhiệm của người vay trong việc trả nợ ngân hàng chính sách xã hội khi đến hạn, thường xuyên lồng ghép các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật đến người vay vốn để phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay./.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan