Ban đại diện HĐQT- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kỳ Anh: Họp phiên thường kỳ Quý IV- năm 2018.

Sáng ngày 23/1/2019. Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV- năm 2018. Tham dự có các đồng chí Trưởng các Phòng, ban liên quan. Chủ tịch 21 xã trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Anh Đức, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã chủ trì phiên họp.

Sáng ngày 23/1/2019. Ban đại diện Hội đồng Quản trị- Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV- năm 2018. Tham dự có các đồng chí Trưởng các Phòng, ban liên quan. Chủ tịch 21 xã trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Anh Đức, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã chủ trì phiên họp.

Chủ trì hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã chủ động tích cực bám sát các nghị quyết Hội đồng quản trị, được sự chỉ đạo các cấp các ngành và  Ngân hàng Chính sách xã hội cấp trên, bám sát tình hình thực tế của địa phương, Ngân hàng CSXH  huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả cụ thể: Đến thời điểm 31/12/2018 tổng nguồn vốn được giao 490,021 triệu đồng tăng 39,110 triệu đồng so với đầu năm; dư nợ cho vay là 490,021 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao với 17.179 khách hàng vay vốn, bình quân mỗi hộ vay 28,5 triệu đồng với 14 chương trình tín dụng. Không có nợ quá hạn, nợ khoanh là 118 triệu tỷ lệ 0,024% tổng dư nợ. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối kết hợp tốt với các hội nhận ủy thác, UBND các xã tuyên truyền cơ chế, tổ chức tốt điểm giao dịch tại xã, tạo thuận lợi cho nhân dân và được đồng tình cao.

Đại biểu thảo luận

Bên cạnh việc cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách nhằm tạo hình thức tiết kiệm, tích lũy tạo nguồn  để dành cho hộ nghèo sử dụng khi cần thiết thực hiện trả nợ, trả lãi khi đến hạn.  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kỳ Anh còn bố trí 21 điểm giao dịch ở 21 UBND xã trên địa bàn. Tại các điểm giao dịch, đã công khai kịp thời, đầy đủ các hoạt động tín dụng, cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn, tiết giảm chi phí cho nhân dân. Mô hình quản lý tín dụng chính sách theo phương thức ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội như hiện nay đã góp phần tạo kênh vốn đến đối tượng thu hưởng 1 cách công khai, dân chủ, thể hiện được chủ trương “ xã hội hóa” hoạt động tín dụng chính sách, tiết giảm chi phí cho hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn.

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí PCT UBND  huyện mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh cần giám sát vay vốn đúng mục đích của người dân. Tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ dân hiểu về các chế độ chính sách của ngân hàng. Tăng cường công tác huy động tiền gửi, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức hội nâng cao chất lượng hoạt động ở các xã, tổ tiết kiệm, thường xuyên lồng ghép các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người vay vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay./.


Anh Đức


Tin liên quan