DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

16:33 24/07/2017

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

************

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(Tính đến ngày 24/7/2017)

TT Tên người nộp thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Công ty TNHH Thương mại xây dựng I Xã Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 445.497.804
2 Hợp tác xã Đức Quang Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 95.591.959
3 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh Mỏ Khe đá Dàn, Nam Xuân Sơn - Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 822.572.278
4 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 58.570.913
5 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 829.848.212
6 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1.814.217.540
7 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 124.223.297
8 Công ty CP TVXD và VT Quốc Cường KỲ Anh Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ anh, Hà Tĩnh 190.959.735
9 Doanh Nghiệp TN Lê Thu Xã Kỳ Châu , huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 259.376.107
10 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tùng Minh Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 301.256.681
11 Công Ty TNHH Xây Lắp Dầu Khí I xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 224.190.645
12 Công Ty TNHH Tân Vạn Hưng Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 261.459.966
13 Doanh nghiệp Tư nhân Việt ánh Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 82.744.223
Tổng cộng 5.510.509.360


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng