DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP THUẾ (TÍNH ĐẾN NGÀY 28/8/2017)

08:32 01/09/2017

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

******

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(Đến ngày 28/8/2017)

TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 3000357943 Công ty TNHH Thương mại xây dựng I Xã Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 448.877.072
2 3001277313 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh Mỏ Khe đá Dàn, Nam Xuân Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 727.719.643
3 3001119370 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 58.570.913
4 3001044340 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 859.231.919
5 3000441232 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1.614.832.313
6 3001930483 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 169.024.619
7 3001933212 Công ty CP TVXD và VT Quốc Cường KỲ Anh Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ anh, Hà Tĩnh 278.156.367
8 3001905688 Doanh Nghiệp TN Lê Thu Xã Kỳ Châu , huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 131.409.029
9 3001896747 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tùng Minh Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 303.310.728
10 3001045009 Công Ty TNHH Xây Lắp Dầu Khí I xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 224.190.645
11 3000986028 Công Ty TNHH Tân Vạn Hưng Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 235.812.413
12 3000350151 Doanh nghiệp Tư nhân Việt ánh Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 81.455.908
Tổng cộng 5.132.591.569
Kỳ Anh, ngày 28 tháng 8 năm 2017
CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng