DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

16:38 24/07/2017

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

**************

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Tính đến ngày 24/7/2017)

Đơn vị tính: Đồng

TT Tên người nộp thuế Địa điểm khai thác Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1 Công ty cổ phần Âu Lạc Xã Kỳ Bắc Tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 118.485.041
2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt Xã Kỳ Bắc Thôn Đức Lợi, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 1.884.267.809
3 Công ty CP đầu tư XD và KT mỏ Trường Thọ Xã Kỳ Bắc Mỏ đá Trường Thọ, Xứ Động Đâm, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà tĩnh 986.994.815
4 Công ty cổ phần Hợp Phúc Xã Kỳ Hợp Khối 3, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 2.165.946.107
5 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Miền Trung Xã Kỳ Tân Liên Phú, Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 6.123.697.238
6 Công ty CP Phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn Xã Kỳ Tân Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 106.275.068
7 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh Xã Kỳ Tân Mỏ đá Cơn Tria, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 4.503.788.258
8 Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty CP Khoáng Sản Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An Xã Kỳ Tân Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 241.836.164
9 Công ty cổ phần xây dựng-TM tổng hợp Hoà Bình Xã Kỳ Tân Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 243.444.541
10 Công ty CP xây dựng và phát triển Việt Lào
(Cty Phương Lan cũ)
Xã Kỳ Tân An Lộc - Lộc Hà, Hà Tĩnh 1.721.873.147
11 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 36 Xã Kỳ Tân 170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh 25.941.492
12 Công ty TNHH Thương mại xây dựng I Xã Kỳ Tân Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tĩnh Hà Tĩnh 380.416.438
13 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh Xã Kỳ Tân Mỏ đá Khe đá Dàn, Thôn Nam Xuân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tĩnh Hà Tĩnh 968.469.814
14 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh Xã Kỳ Tây Mỏ Đá Lòi Máng, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 1.536.152.093
15 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Bắc Trung Xã Kỳ Thọ Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 89.216.712
16 Doanh nghiệp tư nhân Hà An Xã Kỳ Tiến Xóm Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 136.949.918
17 Hợp tác xã Đức Quang Xã Kỳ Xuân Thôn Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 572.946.350
18 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng - Dịch Vụ Tổng Hợp Châu Đoài Xã Kỳ Xuân Đường Cầu Chợ, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 293.626.489
Tổng cộng - 22.100.327.495


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng