DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (TÍNH ĐẾN NGÀY 28/8/2017)

08:46 01/09/2017

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

******

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

(Tính đến ngày 28/8/2017)

Đơn vị tính: đồng

TT Tên công ty Mã số thuế Địa điểm thuê đất Địa chỉ đăng ký kinh doanh Số tiền nợ
1 Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh 3000164878 Kỳ Lạc Số 13, ngõ 192, đ.Trần Phú TP Hà Tĩnh 550.682.100
2 Công ty TNHH Phương Lan 3000272640 Kỳ Lâm, Kỳ Hợp An Lộc - Lộc Hà, Hà Tĩnh 100.156.583
3 Cty TNHH SXVL XD 36 3000440831 Kỳ Tân 170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 136.500.000
4 Cty CP PT KT TH Hoàng Sơn 3000410114 Kỳ Tiến Yên Thịnh - Kỳ Tiến - Kỳ Anh 80.371.333
5 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Trường Thọ 3000437282 Kỳ Tân Động Đâm - Kỳ Tân - Kỳ Anh 63.000.000
6 Cty TNHH TM&DV Hoàng Anh 3001277313 Kỳ Tân Thôn Nam Xuân Sơn - Kỳ Tân - Kỳ Anh 113.040.942
7 Công ty TNHH Hưng Thành Đạt 3001044340 Kỳ Tân Đức Lợi - Kỳ Tân - Kỳ Anh 65.811.844
Tổng cộng 1.109.562.802

Kỳ Anh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANHÝ kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng