Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đường nối ĐT.555 vào đường trục chính khu đô thị Kỳ Ninh và dự án đường vào khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh  vừa đi  kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng đường nối ĐT.555 vào đường trục chính khu đô thị Kỳ Ninh và dự án đường vào khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng. Cùng đi có  đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện và phòng Kinh tế -Hạ tầng.

Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng
​ đường nối ĐT.555 vào đường trục chính khu đô thị Kỳ Ninh

Dự án sữa chữa cầu Hải Ninh và đường nối Tỉnh lộ ĐT.555 vào đường trục chính Khu đô thị Kỳ Ninh có tổng chiều dài 1,2km đi qua hai xã Kỳ Hải thuộc địa phận huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Hà thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, chủ đầu tư dự án do sở Giao thông Vận tải. Dự án ảnh hưởng đối với diện tích đất cây trồng hàng năm, phần đi qua xã Kỳ Hải bị ảnh hưởng 44 hộ với diện tích 1.663m2 và 1.200 đất công ích. Qua xem xét thực địa về cơ bản phần đất nông nghiệp bị ảnh của xã Kỳ Hải có chất đất màu mỡ hơn, tưới tiêu điều kiện sản xuất tốt hơn Kỳ Hà. Tuy nhiên bảng giá đất, chính sách hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh tại xã Kỳ Hà: giá đất trồng cây hàng năm trong bảng giá đất là 45.100đồng/m2, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm là 2,4 lần còn đối với xã Kỳ Hải giá đất trồng hàng năm theo bảng giá đất của tỉnh là 27.700đồng/m2, mức hỗ trợ chuyên đổi nghề là 1.8 lần.

UBND huyện Kỳ Anh đã làm việc trực tiếp với Hội đồng giải phóng mặt bằng Thị xã Kỳ Anh về mức giá hỗ trợ đền bù nhưng Hội đồng GPMB thị xã Kỳ Anh vẫn giữ nguyên mức giá đã đề ra, qua đó mức giá giữa xã Kỳ Hà cao hơn 63% so với mức giá huyện Kỳ Anh đề ra, do đó huyện Kỳ Anh chưa hoàn chỉnh phương án giá đất. Tuy nhiên, xây dựng giá đất dự án có điều kiện tương đương đã áp dụng trên địa bàn huyện Kỳ Anh là 34.700đồng/m2. UBND huyện Kỳ Anh đề xuất phương án UBND thị xã Kỳ Anh xây dựng lại giá đất cụ thể tại khu vực phù hợp có điều kiện canh tác thực tế. Với mức giá dự kiến sẽ thấp hơn vị trí 1 trong bảng giá, UBND huyện Kỳ Anh sẽ xây dựng giá đất dựa trên kết quả điều tra các vị trí tương đương 34.700đồng/m2 và có tính đến các yếu tố chỉnh trượt giá để đảm bảo một mức giá chung phù hợp trong điều kiện người dân Kỳ Hà đã quen với việc giá bồi thường cao hơn hoặc bằng giá đất. Vì sự chênh lệnh giá đất bồi thường giữa hai xã, về phía huyện Kỳ Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, giải thích cho người dân đặc biệt một số hộ dân Kỳ Hải có đất bị ảnh hưởng trên cả hai xã ( do xâm canh đất Kỳ Hà). UBND huyện Kỳ Anh sẽ  báo  cáo sở Tài nguyên -  Môi Trường cùng các sở ban ngành liên quan xem xét hướng dân thực hiện.

Công tác giải phóng mặt bằng đường vào khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng
đường vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh  cũng đi kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng đường vào khu đô thị mới Kỳ Đồng và công tác di dời người dân đến vùng tái định cư ở xã Kỳ Đồng. Đến nay, 100% hộ dân đồng thuận các chủ trương của Đảng và nhà nước và tập trung đẩy nhanh công tác di dời nhằm bàn giao mặt bằng một cách sớm nhất cho nhà nước để triển khai xây dựng  khu đô thị mới Kỳ Đồng./.


Trung Anh