Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện động viên các ngành tài chính, ngân hàng thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm 2018

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện động viên Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm 2018. Cùng đi có đại diện phòng Tài chính huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện động viên Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm 2018. Cùng đi có đại diện phòng Tài chính huyện.

Tặng hoa cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018 của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện khẳng định những kết quả đó đóng góp lớn vào sự phát triển KT – XH của huyện nhà.

.... Tặng hoa cho lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng CSXH  huyện.....

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện cũng đề nghị các đơn vị cần nâng cao công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện, nhất là đảm bảo hệ thống thanh toán thông suốt, an toàn để thực hiện nhiệm vụ thanh quyết toán cuối năm đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch nhằm triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH của huyện trong năm tới.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan