Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, xây dựng NTM.

Qũy tín dụng liên xã Kỳ Phong được thành lập từ tháng 3/2016, phạm vi hoạt động trên địa bàn 3 xã gồm: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, và Kỳ Trung.

Qũy tín dụng liên xã Kỳ Phong được thành lập từ tháng 3/2016, phạm vi hoạt động trên địa bàn 3 xã gồm: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, và Kỳ Trung.  Là mô hình kinh tế Hợp tác hoạt động trên lĩnh vực tín dụng ngân hàng, quỹ tín dụng liên xã Kỳ phong đã phát huy tốt sức mạnh tập thể cũng như từng thành viên, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn.  Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Quỹ luôn bám sát mục tiêu, tôn chỉ, mọi hoạt động đều hướng về cộng đồng xã hội, đặt lợi ích của cộng đồng và các thành viên lên hàng đầu, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Qũy tín dụng liên xã Kỳ Phong được thành lập từ tháng 3/2016,
phạm vi hoạt động trên địa bàn 3 xã gồm: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, và Kỳ Trung

Trong hoạt động chuyên môn, đơn vị luôn bám vào các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước, đảm bảo an toàn tín dụng và bảo toàn phát triển nguồn vốn.  Tính đến thời điểm này, quỹ tín dụng liên xã Kỳ Phong đã có 12 nghìn thành viên, với tổng dư nợ hơn 60 tỷ, tăng 57 tỷ so với ngày đầu thành lập. Quỹ cũng có nhiều biện pháp để gia tăng số lượng, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên, tích cực huy động vốn tại chỗ theo hình thức huy động tiền gửi truyền thống “năng nhặt, chặt bị”, tạo mọi thuận lợi trong việc gửi và rút tiền. Nhờ vậy, đơn vị đã thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi từ trong dân. Trong quá trình cho vay, quỹ luôn bám sát vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời, không gây phiền hà, làm việc với tinh thần “Hết việc chứ không hết giờ”. Cùng với thủ tục cho vay nhanh gọn, quỹ mở rộng đối tượng cho vay thuộc tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phục vụ sinh hoạt và đời sống; lãi suất cho vay mang tính hỗ trợ thành viên.

Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong đã đáp ứng được nhu cầu của người dân,
qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất

Có thể nói rằng, nhờ vay vốn của quỹ tín dụng để đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân 3 xã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm dần. Bên cạnh đó, người dân cũng đã xây dựng được hàng chục trang trại lớn nhỏ, thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mở mang các ngành nghề dịch vụ... Không chỉ làm tốt công việc kinh doanh, quỹ Tín dụng liên xã Kỳ Phong còn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Bình quân mỗi năm Quỹ đã huy động hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

Có thể nói rằng, nhờ vay vốn của quỹ tín dụng để đầu tư cho sản xuất kinh doanh,
đời sống của nhân dân 3 xã được nâng lên rõ rệt

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hội đồng quản trị quỹ tín dụng đã bám sát các chỉ tiêu trong nghị quyết, triển khai nhiệm vụ phù hợp với từng tháng, từng thời điểm hoạt động, chú trọng tăng trưởng dư nợ đi đôi với an toàn vốn, duy trì khả năng thanh toán thường xuyên. Bên cạnh đó quỹ còn hỗ trợ cho vay đối với các HTX và tổ Hợp tác trên địa bàn để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Nông thôn mới, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Quỹ còn hỗ trợ cho vay đối với các HTX và tổ Hợp tác trên địa bàn để mở rộng sản xuất kinh doanh,
góp phần xây dựng Nông thôn mới

Mặc dù vừa mới ra đời được 3 năm, nhưng Quỹ Tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích, đầu tư có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, song hành cùng sự phát triển của nông nghệp, nông dân  và nông thôn. Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các địa phương, sự giúp đỡ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ ngân Hàng nhà nước, thì Qũy tín dụng luôn đổi mới phương thức kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chủ động tiếp cận với khách hàng, xây dựng  thương hiệu niềm tin trong toàn thể nhân dân./.


Trung Anh - Phạm Tuấn


Tin liên quan