UBND huyện Kỳ Anh: Giao ban để nghe và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

08:25 02/12/2017

Để chuẩn bị tốt các báo cáo trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Kỳ Anh sắp tới, chiều ngày 01/12, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức giao ban để nghe và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh - tế xã hội, quố phòng - an ninh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và một số báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Dự cuộc họp có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể cấp huyện; Trưởng các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Chi Cục thuế huyện, Chi cục thống kê và Chủ tịch UBND 21 xã trong toàn huyện.Các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện  Kỳ Anh giao ban  nghe và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Tại giao ban,  các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Năm 2017, triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến phát triển cả trước mắt và lâu dài, tạo áp lực lớn trong công tác chỉ đạo điều hành như sự cố môi trường biển; thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường; an ninh trật tự diễn biến phức tạp; giá trị sản xuất, chăn nuôi giảm sâu; nguồn lực khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp, các ngành; cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân nên kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và phát triển.

Đại biểu tham dự giao ban.

Theo báo cáo tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt trên 1.661 tỷ đồng, đạt 95,21% KH và tăng 3,42% so với năm 2016. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được phát động. Công tác phát triển doanh nghiệp được chú trọng, toàn huyện đã thành lập 26 doanh nghiệp, đạt 133% so với KH. Công tác bồi thường sự cố môi trường biển cho 7.029 đối tượng bảo đảm đúng quy định pháp luật với số tiền được phê duyệt 167,841 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỉ lệ tốt nghiệp các cấp đạt kết quả tốt; giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện có 1,262 em học sinh giỏi các cấp, trong đó, có 03 đạt học sinh giỏi Quốc gia, có 370 đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng và THCN. Công tác cấp đổi GCNQSDĐ cho người dân được 38.382 giấy, đạt 97,3% nhu cầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động kiểm soát, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho người dân. Tổ chức thực hiện đề án 717 ĐA-UBND đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017 -2021; kế hoạch đảm bảo an ninh vùng giáo.

Đại biểu tham dự  giao ban.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn thách thức và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2108 bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2017. Đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ ven biển, khu đô thị mới Kỳ Đồng và vùng cận Thị xã Kỳ Anh; khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ đạo quyết liệt xây dựng Nông thôn mới, trọng tâm là phục hồi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Nâng cao thông tin tuyên truyền phục vụ tốt phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn kết luận tại giao ban.

Kết luận  tại giao ban, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh  đã tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo và đề nghị các phòng ban, đơn vị soát xét lại các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới một cách cụ thể, đồng thời yêu cầu các xã lưu ý về 2 tiêu chí đó là làm kênh mương nội đồng và làm giao thông nông thôn. Các phòng, ban rà soát lại số liệu, báo cáo năm 2017 phù hợp với thực tế, có tính khả thi, các số liệu phải có tính xác thực và chuẩn bị các nội dung để tiếp xúc cử tri. Tập trung xử lý các đơn thư và giải quyết dứt điểm sự cố môi tường biển.; triển khai công tác thi đua khen thưởng, phân loại các đơn vị hành chính, cán bộ công chức, viên chức; cải tổ cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ nay đến tết nguyên đán, nhất là các xã vùng giáo, không để tình trạng bị động bất ngờ; giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng theo quy định. Các xã chú ý đến chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.../.


Thúy Nga, Trung Anh