UBND huyện Kỳ Anh: Giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018.

Chiều ngày 31/3, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2018. Tham dự có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng ban và đơn vị sự nghiệp  thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê; Phó Chủ tịch hội đồng GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban.

Tại giao ban, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2018.

UBND huyện Kỳ Anh giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018.
Các đồng chí chủ trì  hội nghị giao ban

Trong quý I/2018, UBND huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi phát triển sản xuất. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo được 5.463,3 ha lúa, đạt 101% KH, gieo trỉa được 1.759,4 ha lạc, đạt gần 95%  KH;  gieo trồng 547 ha rau màu các loại đạt 132,45% KH. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, có 21/21 xã  tham gia hưởng ứng, đến nay toàn huyện đã trồng được 194.405 cây phân tán các loại. Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước đạt 61,8 tấn, bằng 12,36% so với kế hoạch. Trong  xây dựng nông thôn mới,  xây dựng 1 mô hình sản xuất,  thành lập mới 1 HTX,  thêm 10 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 129 vườn đạt chuẩn; xây dựng được 28 km hệ thống điện thắp sang đường quê, trồng mới 15,106 km hàng rào xanh. Tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng. Bên cạnh đó, lĩnh vực giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 06 dự án với tổng diện tích 693,778m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 16,27 tỷ đồng, với 141 lượt hộ gia đình, cá nhân và 05 lượt tổ chức bị ảnh hưởng....

Tại hội nghị,  các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế như ; Việc triển khai sản xuất vụ Xuân 2018, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu do khó xác định nguồn gốc đất đai; công tác xây dựng nông thôn mới chưa tập trung cao; công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ ở một số xã chưa thực hiện nghiêm túc; giải quyết xử lý, trả lời đơn thư ở lĩnh vực Tài nguyên- Môi tường còn chậm; công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, đã diễn ra tình trạng người dân tự ý lấn chiếm đất của Công ty Cao su tại xã Kỳ Lạc, phá vườn sim tại xã Kỳ Hợp, tập trung đông người phản ánh ô nhiễm môi trường tại xã Kỳ Tân...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kết luận tại giao ban

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã  nêu lên những tồn tại cần được khắc phục. Đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;  tập trung cao cho việc chăm sóc lúa, tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng trừ sâu bệnh kịp thời, thường xuyên, chỉ đạo bón thúc hợp lý; động viên nhân dân trồng hết diện tích sắn; trong xây dựng NTM, tập trung làm giao thông thủy lợi, xây dựng mô hình, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu; tăng cường đẩy nhanh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đối với sự cố môi trường biển tiếp tục rà soát lại các đối tượng có sai sót; quan tâm công tác thu, chi ngân sách, Chi cục Thuế huyện tham mưu cho huyện thành lập đoàn chống thất thu thuế, đồng thời phối hợp với các xã rà soát lại các nguồn thu, các sắc thuế; Đối với hạ tầng đất,có kế hoạch, phân lô rõ ràng trước khi tiến hành đấu giá. Về công tác giải phóng mặt bằng tập trung xử lý, hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, thành lập tổ công tác đặc biệt soát xét lại công tác cấp đổi trái thẩm quyền. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; yêu cầu các xã, các phòng ban, đơn vị phải có báo cáo, xử lý dứt điểm các nội dung theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, sâu sát, cụ thể; làm tốt các quy trình đấu thầu, quản lý chất lượng các công trình gắn với tiết kiệm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại..../.


Thúy Nga