UBND huyện Kỳ Anh: Giao ban thường kỳ

Sáng ngày 11/6, UBND  huyện Kỳ Anh đã tổ chức giao ban Thường kỳ  để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018, chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp giữa năm 2018 HĐND  huyện. Dự giao ban có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện cùng các đồng chí  Trưởng các phòng ban đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Công an,  Chi Cục Thuế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND  các xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban.

UBND  huyện Kỳ Anh giao ban thường kỳ
Đại biểu tham dự giao ban

Đại biểu tham dự giao ban
Đại biểu tham dự giao ban

Tại giao ban, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vu trọng tâm trong thời gian tới và nghe báo cáo kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, vấn đề xử lý nợ đọng trong thu ngân sách, báo cáo lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, bán đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo vận hành Trung tâm Hành chính công….Riêng tình hình kinh tế -xã hội- an ninh quốc phòng trong những tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng ghi nhận, sản lượng lúa vụ xuân ước đạt 28.368 tấn, bằng 59% kế hoạch sản lượng lương thực cả năm,  toàn huyện trồng mới được 329.000 cây phân tán, hơn 1.500 ha rừng tập trung,  sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.337,9 tấn. Hoàn thành việc thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho 7.028 đối tượng, với tổng số kinh phí bồi thường trên 168 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Nông thôn mới, thành lập được 9 MH, 13 THT, 01 HTX, 24 doanh nghiệp. Phong trào xây dựng chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được chú trọng,  đến nay có 10 Khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 129 vườn đạt chuẩn.  Thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, toàn huyện đạt 310/354 tiêu chí, bình quân  đạt 14,4 tiêu chí/xã.  Tổng thu ngân sách đạt 44 tỷ đồng. Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 13 lượt dự án, với tổng diện tích 747.544,9 m 2 , tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 24.072 triệu đồng. Đến nay ,đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 81,8% diện tích bị ảnh hưởng; tổ chức bốc thăm đất tái định cư và bàn giao tại thực địa 9/14 hộ tái định cư; tổ chức chi trả tiền GPMB cho cho 172/191 lượt hộ với số tiền hơn 18,5 tỷ đồng, đạt 80,7% kinh phí được phê duyệt của các dự án .

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT TT HĐND  huyện phát biểu tại giao ban.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng diễn ra khá sôi nổi sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức Lễ Khai trương mùa du lịch biển tại xã Kỳ Xuân tạo động lực quan trọng phát triển các dịch vụ ven biển.  Hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2017 - 2018, chất lượng giáo dục đại trà được đảm bảo; chất lượng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao. Triển khai lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện, đạt tỷ lệ trên 60%. Thực hiện tốt các phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp đột xuất. Chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp thường xuyên cho 8.299 đối tượng với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần cho 37 đối tượng; đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện chi trợ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng tại các xã.  Công tác cải cách hành chính và tuyển dụng công chức, viên chức, Hoàn thành cải tạo cơ sở vật chất, tổ chức vận hành Trung tâm hành chính công huyện, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đã góp phần quan trong trong thực hiện cải cách hành chính. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chủ động nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng tiếp theo, UBND  huyện Kỳ Anh sẽ tập trung  chỉ đạo chăm bón và thu hoạch cây trồng cạn vụ Xuân. Tập trung cao độ thực hiện phương án PCCCR 2018. Đẩy mạnh phong trào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát động tháng cao điểm xây dựng, chỉnh trang Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Rà soát lại các nguồn thu để có biện pháp, chỉ đạo và đôn đốc thu nộp kịp  thời các sắc thuế.  Phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, THPT Quốc gia trên địa bàn đảm bảo an toàn đúng quy chế.  Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Ban hành bộ TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, triển khai vận hành Trung tâm hành chính công huyện. Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện và Chương trình số 133/CTr-UBND về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, gắn với việc chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp giữa năm HĐND huyện.  Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm.

Sau khi nghe các lãnh đạo các địa phương và các ngành phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, xây dựng Nông thôn mới, làm kênh mương bê tông....

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
​ kết luận tại giao ban.

Kết luận giao ban thường kỳ tháng 6, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND  huyện  Kỳ Anh đề nghị  trong thời gian tới, các địa phương tập trung cao độ sản xuất nông nghiệp, không để diện tích bỏ hoang, sản xuất đúng thời vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh, tập  trung cho tiêm phòng, quản lý giết mổ trên địa bàn..Tăng cường cải cách hành chính, phân công rõ ràng, tập trung tháo gỡ khó khăn, đối với các địa phương những nội dung quá thẩm quyền báo cáo UBND  huyện,  chuẩn bị đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, tập trung  thu ngân sách, xây dựng Nông thôn mới. Đối với các phòng theo tiêu chí phụ trách để chỉ đạo, tập trung cao độ cho làm giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, chuẩn bị nội dung đánh giá chi tiết về kết quả xây dựng Nông thôn mới. Đối với giải phóng mặt bằng cần tập trung cao, nhất là đường 70, đường bao quanh Trung tâm Hành chính huyện, giải quyết các kiến nghị của công dân. Chủ động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy rừng, tập trung cao cho thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao, nhiệm vu tồn đọng, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp HĐND  huyện sắp tới./.


Mạnh Hải, Anh Đức