UBND huyện Kỳ Anh: Tổng kết công tác điều tra kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ thống kê năm 2018.

14:43 10/01/2018

Chiều ngày 9/1, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ thống kê năm 201 Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ngô Đức Tiến, Chi cục Trưởng Chi Cục thống kê huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng điểu tra tỉnh, UBND huyện Kỳ Anh đã ra Quyết định số 10366/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, chỉ đạo triển khai điều tra tại địa phương; phân công cán bộ giám sát cuộc điều tra, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân theo kế hoạch. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực tổng điều tra huyện đã chủ động phân công cán bộ tham gia công tác giám sát tại các xã, ngay từ những ngày đầu đã ra quân bám sát điều tra viên, hướng dẫn bổ cứu kịp thời các lỗi gặp phải hay mới phát sinh sau khi dược hướng dẫn nghiệp vụ.

Đồng chí Ngô Đức Tiến, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh khai mạc hội nghị.

Ngay sau khi kế hoạch tổng điều tra tại cơ sở được triển khai, cán bộ  giám sát đã xuống địa bàn giám sát điều tra viên, theo sự phân công và phương án tổng điều tra. Kết quả giám sát các điều tra viên đã đến hộ phỏng vấn thu thập thông tin và điều phiếu theo phương án và quy định trung ương. Sự phối hợp các cấp, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến thôn xóm. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến đối tượng cung cấp thông tin được hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, nhằm công tác hợp tác cung cấp thông tin cho điều tra viên chính xác, đầy đủ.. Trong quá trình triển khai thực hiện thu thập thông tin phiếu điều tra kết hợp chặt chẽ, tuân thue theo nguyên tác báo cáo tiến dộ định kỳ; tăng cường giám sát, kiểm tra địa bàn; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với điều tra viên, tổ trưởng để giải quyết kịp thời những khó khăn ,vướng mắc trong quá trình thực hiện thu thập thông tin phiếu điều tra tại cơ sở.

Với hình thức điều tra theo các khối: doanh nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã; khối cơ sở hành chính sự nghiệp; khối sản xuất kinh doanh cá thể; khối tôn giáo tín ngưỡng. Nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018: thực hiện đầy đủ, nghiêm túc phương án của các cuộc điều tra, nâng cao trách nhiệm trong nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với điều tra viên trong các cuộc điều tra, để nhằm khắc phục tình trạng không đến hộ và đồng thời bổ cứu nghiệp vụ. Đặc biệt là thực hiện thành công công tác vẽ sơ đồ và lập bảng kê cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện nhà.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Trần Thanh Bình
​ phát biểu tại hội nghị tổng kết

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Trần Thanh Bình và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà ngành Thống kê huyện Kỳ Anh đã đạt được trong công tác điều tra kinh tế, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ đó là trước mắt tập trung rà soát, làm tốt công tác nhận thức về công tác thống kê, luôn quan tâm đến đội ngũ những người làm tốt công tác thống kê, tạo cơ sở vật chất, trên cơ sở quán triệt và bám sát kế hoạch của ngành để xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; Tổ chức duy trì chế độ giao ban, tổ chức các lớp tập huấn, quản lý xlieeuj đảm bảo đạt kết quả cao trong công tác điều tra; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chí; nâng cao chất lượng phân tích và dự báo thống kê, mỗi cán cán bộ tỏng ngành thống kê phải đam mê công việc, chịu khó học hỏi nghiệp vụ, tích cực năm bắt thông tin từ cơ sở, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị tổng kết,  Cục Thống kê hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đồng chí Phó Chi cục Trưởng Chi Cục Thống kê Hà Tĩnh trao giấy khen
​ cho các tập thể và cá nhân xuất sắcđạt thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện trao giấy khen
​ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.


Thúy Nga, Anh Đức