Xây dựng 181 vườn mẫu đạt chuẩn

Phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được các xã ở huyện Kỳ Anh triển khai quyết liệt và có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện có 181 vườn đạt chuẩn, 14 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu.

Phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu được các xã ở huyện Kỳ Anh triển khai quyết liệt và có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện có 181 vườn đạt chuẩn, 14 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu.

Xây chuẩn khu dân cư mẫu, vườn mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng NTM được huyện Kỳ Anh tập trung chỉ đạo. Đầu năm, huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã thực hiện và đồng hành, hỗ trợ bằng nhiều giải pháp hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2018, từ cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu trên toàn huyện, các xã đã quyết liệt triển khai. Qua đó, có 34 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu và 377 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu.

Năm 2018, toàn huyện có 3 khu dân cư: Thôn Hoàng Diệu, Hồ Hải (Kỳ Tiến); thôn Hợp Tiến (Kỳ Bắc) và 93 vườn mẫu đạt chuẩn, được UBND huyện đưa vào danh sách đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh nghiệm thu hỗ trợ theo Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tính từ năm 2011 đến nay, toàn huyện có 14 khu dân cư đạt chuẩn và 6 khu dân cư cơ bản đạt chuẩn, 181 vườn mẫu đạt chuẩn, 42 vườn cơ bản đạt chuẩn. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu là các xã: Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Giang...


Pv


Tin liên quan