Huyện Kỳ Anh: Dồn sức hoàn thành gieo cấy vụ hè thu theo lịch thời vụ.

Vụ Hè thu năm nay, huyện Kỳ Anh đưa vào gieo cấy 4.445 ha lúa, đến hết ngày 13/6, toàn huyện Kỳ Anh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ hè thu, đạt  trên 90 % tổng diện tích.

Bà con nông dân các địa phương cày bừa làm đất gieo cấy lúa hè thu.

Ngay sau khi thu hoạch xong vụ Xuân, xã Kỳ Văn là một trong những địa phương ở huyện Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân cày bừa, làm đất tập trung gieo cấy vụ hè thu theo kịp lịch thời vụ. Sau hơn 10 ngày xuống giống đồng loạt, hầu hết các diện tích lúa của xã đã lên xanh đều; một số nơi lúa đã đạt 3 - 5 lá.

Theo ông Nguyễn Tiến Điền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn cho biết: “Năm nay, thời tiết thuận lợi, vụ xuân thu hoạch xong sớm. Thực hiện chỉ đạo của xã là gặt đến đâu làm đất hè thu đến đó, chúng tôi tiếp tục có một vụ xuống giống sớm. Với các loại giống khá ngắn ngày như: NA2, Xuân mai 12, Khang dân 18, RVT, trà lúa này chắc sẽ thu hoạch trước khi lũ đến”. Đến thời điểm này, xã Kỳ Văn đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy  lúa đã chuẩn bị bước vào giai đoạn tỉa dặm, số diện tích còn lại cũng đã hoàn thành việc xuống giống.”

Các địa phương gieo cấy lúa hè thu.

Còn tại xã Kỳ Tiến - một trong những vùng trọng điểm lúa của huyện Kỳ Anh tiếp tục triển khai các mô hình cánh đồng mẫu lớn, đồng thời cơ cấu giống tinh gọn theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến thời điểm này, xã Kỳ Tiến đã cơ bản hoàn thành việc xuống giống, cơ cấu giống bố trí theo hướng tinh gọn. Vụ hè thu này, xã chỉ cơ cấu 2 loại giống chủ lực như: Xuân Mai 12 và PC 6, đồng thời tiến hành khảo nghiệm 2 loại giống mới như: Kim Cương, BQ 1 để chủ động thay thế trong điều kiện các loại giống truyền thống hạn chế về năng suất, chất lượng.

Với 4.445 ha lúa hè thu, năm nay, trên cơ sở đề án sản xuất được xây dựng chi tiết, Kỳ Anh tập trung đôn đốc, chỉ đạo, đồng thời triển khai đồng loạt các giải pháp cơ cấu giống và điều tiết mùa vụ hợp lý, rút ngắn tối đa thời gian sản xuất. Đến ngày 13/6, toàn huyện hoàn thành việc gieo cấy trên 90 % diện tích lúa hè thu. Hiện, còn một số diện tích ở các xã vùng trên và ở xã Kỳ Phú, bà con nông dân các địa phương đang dồn sức gieo cấy để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Cùng với chỉ đạo xây dựng cánh đồng 1 giống với diện tích trên 20 ha; cơ cấu các loại giống chủ lực phẩm cấp cao và thích hợp với các địa phương. Trong đó, mỗi xã chỉ chọn 1 - 2 loại giống chủ lực), việc đảm bảo khung lịch thời vụ là yếu tố để Kỳ Anh phấn đấu giành vụ hè thu thắng lợi./.


Mạnh Hải