Kỳ Anh năng suất lúa hè thu ước đạt 54 tạ/ha.

Vụ Hè Thu 2018 năm nay, huyện Kỳ Anh đưa vào gieo cấy 4.472 ha lúa, vượt 30 ha so với vụ Hè Thu 2017 với cơ cấu các loại giống lúa chủ lực như NA2, HT1, Khang dân 18, Xuân mai 12, RVT, B6, Thiên ưu 8 và đưa một số loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng thử nghiệm như: N25, Kim cương 111, Bắc thơm 9, DQ11, HN6..

Vụ Hè Thu 2018 năm nay, huyện Kỳ Anh đưa vào gieo cấy 4.472 ha lúa, vượt 30 ha so với vụ Hè Thu 2017 với cơ cấu các loại giống lúa chủ lực như NA2, HT1, Khang dân 18, Xuân mai 12, RVT, B6, Thiên ưu 8 và đưa một số loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng thử nghiệm như: N25, Kim cương 111, Bắc thơm 9, DQ11, HN6..

Bà con nông dân các địa phương tập trung thu hoạch lúa hè thu

Nhờ tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn giống, phân bón đảm bảo chất lượng, nước tưới và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh nên các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đưa lại năng suất, sản lượng cao.

... tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa hè thu

Theo đánh giá của phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Anh năng suất lúa hè  thu năm nay trên địa bàn huyện Kỳ Anh ước đạt 54 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Đến thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi,  bà con nhân dân trong toàn huyện đang chạy đua với thời tiết tiến hành thu hoạch lúa Vụ Hè Thu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” đê tránh mưa lũ có thể xẩy ra trong thời gian tới./.


Thúy Nga, Anh Đức