Kỳ Anh tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2018

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh vừa có công điện số 12 về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới. Nội dung công điện nêu rõ:

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu năm 2018, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh vừa có công điện số 12 về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới. Nội dung công điện nêu rõ:

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa hè thu

Theo dự báo từ Đài khí thượng thủy văn Hà Tĩnh, trong những ngày tới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Để đẩy nhanh thu hoạch lúa Hè thu, phòng chống thiên tai – TKCN, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, triển khai sản xuất vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh mương nội đồng. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất gắn với hội thảo đầu bờ để thống nhất cơ cấu giống lúa cho vụ Hè Thu 2019; chuẩn bị phương án tiêu úng cho lúa khi có mưa lớn, nhắc nhở bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng, huy động tối đa lao động, ngày công, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa Hè Thu, tránh để xảy ra thiệt hại không đáng có.

Bà con nông dân các địa phương tập trung thu hoạch lúa Hè thu

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của máy gặt, đập liên hoàn hiện có trên địa bàn và các nơi khác đến, tuyệt đối không để tình trạng bảo kê, tranh chấp, ép giá, làm mất an ninh, trật tự, ...

Sau khi kết thúc thu hoạch lúa Hè Thu, huy động nguồn lực để triển khai xây dựng kênh mương bê tông nội đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt, phấn đấu đến 30/10/2018, hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 30/9/2018; kiên quyết xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân không tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP.

Chủ động rà soát lại Phương án PCTT-TKCN năm 2018, bổ sung phương án siêu bão, nhất là đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” , nhằm chủ động hoàn toàn trong công tác PCTT-TKCN năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các xã, nhất là kiểm soát chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra các cơ sở xếp loại C, B theo quy định; quản lý chặt chẽ công tác giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2018 theo hướng khai thác tối đa lợi thế về đất đai, hiệu quả kinh tế, liên kết trong sản xuất bền vững.

Đối với phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện  chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã tổ chức sản xuất; tổ chức hội thảo đầu bờ các giống lúa sản xuất thử; rà soát các chỉ tiêu về nông nghiệp để có giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, giết mổ; thường trực công tác PCTT-TKCN……

Đối với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý giết mổ, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiêm phòng và sản xuất vụ Đông 2018 và triển khai tiêm phòng đợt 2 đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với Công an huyện phối hợp với UBND các xã trên địa bàn nắm bắt tình hình và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi bảo kê, gây khó khăn cho nông dân trong quá trình thuê máy gặt đập thu hoạch lúa Hè thu./.


Mạnh Hải