Triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2018

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018. Dự hội nghị đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBNĐ huyện; đại diện các phòng ban chuyên môn cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ khuyến nông 21 xã trong toàn huyện.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018. Dự hội nghị đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBNĐ huyện; đại diện các phòng ban chuyên môn cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ khuyến nông 21 xã trong toàn huyện.

Triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2018
Đại biểu tham dự hội nghị

Theo kế hoạch, Vụ Đông năm 2018, toàn huyện Kỳ Anh phấn đấu gieo trồng đạt 608,2 ha. Trong đó, rau các loại 228 ha, có 05 sản xuất trong nhà lưới; ngô laaysa hạt 138,5 ha; khoai lang 119 ha; cây ăn quả các loại 68,9 ha; trồng mới 40ha chè công nghiệp; xây dựng từ 1-2 mô hình cây năn quả như: na, nhãn, thanh long... Về chăn nuôi, củng cố, duy trì phát triển 02 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô từ 300 con trở lên để đảm bảo đáp ứng nhu cầu con giống trên địa bàn huyện; hoàn thành cơ sở chăn nuôi lợn khép kín theo hướng VietGaph tại xã Kỳ Tây; rà soát, đánh giá lại các tổ hợp tác không đảm bảo điều kiện; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018, tỷ lệ bò lai Zebu, bò chất lượng cao đạt 50% tổng đàn bò…

Đồng chí Lê Văn Trọng, Trưởng phòng NNPTNT  huyện phát biểu tại hội nghị

Quan điểm của huyện về việc triển khai sản xuất vụ Đông năm m2018, trên cơ sở điều kiện tự nhiên, các xã bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ hợp lý, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đổi mới và đảm bảo sản xuất; ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế trong vụ Đông tại các vùng sinh thái khác nhau, nhất là vùng thượng; xây dựng, củng cố và phát triển các loại hình liên kết sản xuất gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ngoài nhiệm vụ chỉ đạo chăm sóc cây trồng vật nuôi, dự tính, dự báo các loại sâu bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ thì các địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung đề án sản xuất vụ Đông năm 2018 của tỉnh đến tận người dân, gắn tuyên truyền với vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế theo hướng liên kết trong sản xuất, tạo chuỗi giá trị bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp Phát  triển Nông thôn huyện và Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018 của tỉnh và huyện đến tận người dân, gắn tuyên truyền với vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế theo hướng liên kết trong sản xuất, tạo chuổi giá trị bền vững các địa phương bám sát lịch thời vụ, tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và tăng cường công tác quản lý giết mổ trên địa bàn. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018 giành thắng lợi./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn