Tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã Kỳ Thọ, Kỳ Xuân, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐ ngày 10/8/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Kỳ Anh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động, trong các ngày 17-18/8/2017, phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức đợt  tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân các xã Kỳ Thọ, Kỳ Xuân, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã
Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã
Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã
Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã

Trong đợt này, đoàn trợ giúp pháp lý của tỉnh và các báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho gần 600 lượt người các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là pháp luật về trợ giúp pháp lý, đất đai, khiếu nại, tố cáo, pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch, chính sách xã hội...; đồng thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, trợ giúp pháp lý trực tiếp hơn 55 vụ việc cho nhân dân ở địa bàn 4 xã nêu trên.

Các Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn, trợ giúp pháp luật cho người dân
Các Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn, trợ giúp pháp luật cho người dân
Các Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn, trợ giúp pháp luật cho người dân

Việc thực hiện tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; qua đó góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi khiếu nại, khiếu kiện, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.


Ngọc Bé - Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh