Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh Giúp nhân dân Kỳ Văn xây dựng Nông thôn mới.

Là đơn vị đỡ đầu xã Kỳ Văn về đích Nông thôn mới trong năm 2020, trước diễn biến nắng nóng, từ sáng sớm ngày 20/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã huy động cán bộ, chiến sỹ ra quân giúp nhân dân Kỳ Văn xây dựng nông thôn mới.

Đợt ra quân lần này gồm 30 cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng Dân quân Tự vệ, hội cựu chiến binh  xã  đóng góp ngày công giúp nhân dân Kỳ Văn làm 2 km kênh mương thoát nước.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã xây dựng lộ trình hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Có thể khẳng định, lực lượng vũ trang huyện đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhất là việc thắt chặt tình đoàn kết quân dân nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống.


Trung Anh