Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh: Khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2019

Thực hiện kế hoạch 107/KH-BCH ngày 28/01/2019 của Ban CHQS huyện về việc tổ chức huấn luyện chiến đấu Dân quân, tự vệ năm 2019. Sáng ngày 13/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ cho khối các cơ quan trực thuộc năm 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện kế hoạch 107/KH-BCH ngày 28/01/2019 của Ban CHQS huyện về việc tổ chức huấn luyện chiến đấu Dân quân, tự vệ năm 2019. Sáng ngày 13/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ cho khối các cơ quan trực thuộc năm 2019. Dự  lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự

Trong thời gian 7 ngày, lực lượng Tự vệ khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn huyện sẽ được quán triệt chủ trương đường lối quan điểm, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của lực lượng vũ trang theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; coi trọng đồng bộ, chuyên sâu sát với chức năng nhiệm vụ, địa bàn, phù hợp với tổ chức biên chế, phương án chiến đấu của các xã và các cơ quan, đơn vị. Phát huy được nghệ thuật quân sự và cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương, giáo dục quán triệt nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng tự vệ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng trong tình hình mới, âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Huấn luyện cho lực lượng tự vệ giỏi tác chiến, nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị, trong khu vực phòng thủ huyện. Tập trung huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng từ từng người đến cấp trung đội, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các phân đội nòng cốt cơ động, lực lượng binh chủng, lực lượng chiến đấu tại chỗ, nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

​Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh biểu dương tinh thần tham gia đợt huấn luyện đầy đủ nghiêm túc của lực lượng Tự vệ các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia huấn luyện quán triệt đầy đủ kế  hoạch huấn luyện chiến đấu lực lượng Tự vệ năm 2019, thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệnh, thời gian quy định, điều động đủ về quân số tham gia, kỷ luật cao với phương châm “ Sức mạnh chính là kỷ luật”, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.


Anh Đức