Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kỳ Châu

Sáng ngày 5/7 xã Kỳ Châu tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Tới dự có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đại biểu tham dự

Mục đích của đợt diễn tập nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trongtình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến.

Nội dung của đợt diễn tập là tập trung vào những nội dung như: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử trí tình huống A2; Chuyển các xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực và thực hành chiến đấu phòng thủ đánh địch tiến công vào địa bàn. Trong quá trình diễn tập đã vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu trị an khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân.

Thông qua đợt diễn tập là cơ sở để Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang  xã Kỳ Châu tiếp tục rút kinh nghiệp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu phòng thủ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý diều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về việc xử lý các tình huống khẩn cấp, làm tốt công tác cảnh giác, giữ gìn hòa bình, khi có chiến tranh không bị động bất ngờ, đảm bảo vừa tham gia chiến đấu, vừa tham gia lao động sản xuất. Để đợt diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tổ đạo diễn phải đưa ra các tình huống, hướng dẫn địa phương tiến hành các quy trình đúng, tạo tình huống bất ngờ, nhận định, linh hoạt, chủ động theo địa hình và thời gian, các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm túc và nhập vai nhuần nhuyễn không cứng nhắc, không quá lệ thuộc vào văn bản, có các tình huống giả định phù hợp với thực tiễn, đưa ra các giải pháp sáng tạo và thuyết phục, đối với các khu vực diễn tập thực binh, tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thông qua. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia diễn tập đã tập trung thực hiện có hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, trong diễn tập đảm bảo an toàn về người và tài sản, đảm bảo bí mật. Sau diễn tập thu hồi vũ khí, trang thiết bị, các tài liệu liên quan đưa vào hồ sơ lưu trữ đảm bảo an toàn./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan