Diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

Sáng ngày 29/5, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập.

Đại bểu tham dự

Thành phần tham gia có các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tấp theo Quyết định số 1059/QĐ/HU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí trong Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc theo Quyết định số 553/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2019 của Ban chỉ đạo diễn tập; các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS và Trưởng Công an các xã Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Văn, Kỳ Tây, Kỳ Hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc diễn tập năm 2019; triển khai kế hoạch diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019;

Đ/c  Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự

Tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấ tại hôiu phòng thủ cấp xã nhằm thực hiện sự vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, cũng như trong việc ứng phó với các diễn biến, tình huống thiên tai xẩy ra…

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các ngành, các bộ phận tham mưu, chuẩn bị nội dung, phương pháp, điều kiện đảm bảo và tổ chức thực hành diễn tập đạt kết quả tốt nhất. Các địa phương được giao tổ chức diễn tập chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt từ nội dung đến đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối..

Đ/c Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập yêu cầu các xã quán triệt một số nhiệm vụ trong diễn tập, tổ chức thực hiện đảm bảo, đúng ý định trong việc chuẩn bị các nội dung diễn tập. Huy động sự tham gia một cách chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chỉ đạo của các lực lượng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vận hành cơ chế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nhân dân tham gia. Trong quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn, đúng pháp luật, tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm sát với tình hình thực tế của từng địa phương./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan