Hội nghị Hiêp đồng giao nhận quân năm 2019.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, làm cơ sở phối hợp tuyển chọn, chốt quân số nhập ngũ và tổ chức giao quân năm 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó Tham mưu trưởng cùng Đoàn Công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đại diện các đơn vị nhận quân; Chủ tịch UBND, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của 21 xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn Chủ tịch UBND huyện, Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chủ trì hội nghị.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, làm cơ sở phối hợp tuyển chọn, chốt quân số nhập ngũ và tổ chức giao quân năm 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Thượng tá Hoàng Anh Tú, Phó Tham mưu trưởng cùng Đoàn Công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đại diện các đơn vị nhận quân; Chủ tịch UBND, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của 21 xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn Chủ tịch UBND huyện, Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị...

Chủ trì hội nghị...

Lãnh đạo Ban CHQS  huyện báo cáo kết quả khám tuyển quân năm 2019
Đại diện các đơn vị nhận quân phát biểu tại hội nghị..

Năm 2019 huyện Kỳ Anh được UBND tĩnh giao chỉ tiêu gọi công dân ngập ngũ là 105 công dân và được giao về cho 4 đơn vị đó là: Vùng 3 Quân chủng Hải quân 50 công dân; Sư đoàn 968/QK4 30 công dân; Trung đoàn 841/Bộ CHQS tĩnh 8 công dân; Bộ đội Biên phòng Hà tĩnh 17 công dân. Tiêu chuẩn tuổi đời Nam công dân đủ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, đối với công dân được đào tạo trình độ Đại hoc, cao đẳng, độ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi( tính đến ngày giao quân). Sau khi có quyết định giao chỉ tiêu nhập ngũ của UBND tĩnh cấp ủy chính quyền các cấp đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống quê hương, để thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Tổ chức sơ tuyển tại xã và khám khám tuyển tại huyện đúng quy trình, theo thông tư 16 liên Bộ quốc phòng và  y tế, đảm bảo chính xác khách quan, dân chủ.

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện kết luận hội nghị...

Kết luận hội nghị Đồng chí Bùi Quang Hoàn Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung theo biên bản hiệp đồng đã ký kết, quá trình thực hiện nếu vướng mắc cần thống nhất giữa hai bên để giải quyết. Về phía hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyên, xã tích cực tuyên truyền đến mỗi tân binh và gia đình về trách nhiệm, nghĩa vụ mà pháp luật quy định; hoàn chỉnh và chốt hồ sơ tân binh một cách chặt chẻ đặc biệt là hồ sơ bảo hiểm y tế. Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và cấp xã là nơi trực tiếp quyết định đến chất lượng thanh niên nhập ngũ, phải phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để chỉ đạo, theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng của thanh niên nhập ngũ tại địa bàn được phân công. Tổ chức lễ giao nhận quân trên địa bàn trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn và thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ. Sau khi về đơn vị mới huấn luyện, công tác 100% tân binh an tâm phấn khởi, xác định rõ trách nhiệm, dằn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có quân nhân bị loại trả.


Anh Đức