Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

UBND Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã trong toàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

UBND Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã trong toàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019
Đại biểu tham dự hội nghị.....

Năm 2018, huyện Kỳ Anh được giao 85 chỉ tiêu. Công tác tuyển quân của huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Kết quả, toàn huyện có 4.512 nam thanh niên từ 18 - 25 tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Gọi sơ tuyển 646 công dân, phát lệnh gọi khám sức khoẻ là 300 thanh niên, 100% công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã thực hiện đúng quy trình xét duyệt chính trị đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, kết quả bình cử công khai tại địa phương. Tổng số công dân đủ điều kiện về chính trị. Tổng số công dân được phát lệnh gọi được phát lệnh gọi nhập ngũ là 89 thanh niên, trong đó có 04 thanh niên dự phòng. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo được các tiêu chí trong đợt tuyển quân. Một số đơn vị phát huy sự chủ động hoàn thành vượt kế hoạch đề ra như: Kỳ Sơn thừa 03 tiêu chí; Kỳ Giang, Kỳ Lạc thừa 02 tiêu chí, Kỳ Hợp thừa 01 tiêu chí.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm trong công tác tuyển quân năm 2018 như : Một số địa phương vẫn chưa phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; công tác tuyên truyền phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên và nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa có chiều sâu và thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hầu hết địa phương chưa chặt chẽ, bỏ sót nguồn…

Về nhiệm vụ tuyển quân năm 2019,  huyện Kỳ Anh chỉ tiêu giao dự kiến 153 đồng chí, trong đó công an 15 đồng chí. Để đảm bảo chất lượng chỉ tiêu, thời gian tới tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự. Chú trọng khâu đăng kí quản lý nguồn gọi nhập ngũ, sơ tuyển, xét chọn các tiêu chuẩn chính trị đạo đức, học vấn, sức khoẻ; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển quân; Quản lý chặt chẽ số công dân trúng khám tuyển, nhất là số công dân phát lệnh gọi nhập ngũ; Quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện
kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong công tác tuyển quân. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, đoàn thể cần nghiêm túc tiếp thu hạn chế để nâng cao chất lượng tuyển quân, xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở và tuyển quân gắn với xây dựng vùng động viên; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp luật về lực lượng Dự bị động viên đến mọi tầng lớp nhân dân và nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Làm tốt công tác tuyên truyền đê người dân và công dân biết và thực hiện; Rà soát lại các đối tượng trong độ tuổi ; Tổ chức khám sơ tuyển đợt 1 và khám bổ sung nếu cần thiết; Sau khi đã trúng tuyển, phát lệnh gọi, quản lý tốt các đối tượng; Xử lý các đối tượng vi phạm  để vừa giáo dục răn đe, tăng cường kỷ luật, kỷ cươg trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự; Tổ chức giao nhận quân đúng, đủ, kịp thời đảm bảo chất lượng; Quản lý theo dõi sau khi giao nhận và làm tốt công tác hậu phương quân đội.../.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan