Hội nghị rút kinh nghiệm Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Ban chỉ đạo Diễn tập huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trưởng,phó và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND của UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự , Trưởng Công an các xã Kỳ Trung, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng và Kỳ Lạc. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo Diễn tập huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trưởng, phó và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND của UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự , Trưởng Công an các xã Kỳ Trung, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng và Kỳ Lạc. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị...

Đồng chí Đặng Sỹ Ba- lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo tổng kết tại hội nghị
rút kinh nghiệm Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Diễn tập chiến đấu phòng thủ 5 xã năm 2018 diễn ra trong thời điểm toàn huyện đang tập trung cao cho nhiệm vụ chính trị, nhưng các địa phương đã tiến hành soạn thảo hệ thống văn kiện đầy đủ, đúng nội dung, quy cách công tác tham mưu tác chiến, bảo đảm chất lượng, sát với tình hình địa phương. Tổ chức huấn luyện khung tập chặt chẽ, bồi dưỡng tập trung, theo chức năng nhiệm vụ, cá nhân tự nghiên cứu tình huống, yêu cầu nhệm vụ do Ban Chỉ đạo đặt ra; tổ chức quán triệt nghiêm túc, triển khai cụ thể, chuẩn bị chu đáo, đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất và kinh phí nên đã đạt được kết quả tốt, có nhiều nội dung đổi mới, đã huy động trên 900 lượt người tham gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Qua đợt diễn tập, là đợt huấn luyện tổng hợp, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền địa phương và vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở dịa phương và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang...

Tại hội hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những tồn tại, hạn chế: một số thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Đạo diễn tiếp cận cơ sở còn chậm, chưa bám sát cơ sở trong qua trình chuẩn bị và thực hành diễn tập để chỉ đạo, hướng dẫn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành trong quá trình chuẩn bị diễn tập ở một số địa phương còn lúng túng, chưa thực sợ quan tâm đầu tư. Công tác chuẩn bị hệ thống văn bản, cơ sở vật chất và triển khai xây dựng hệ thống công sự, trận địa ban đầu còn chậm. Việc thực kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiến thức với thực hành trong xử lý các tình huống, động tác thực hành chưa nhuần nhuyễn...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được khắc phục đó là trong đợt diễn tập nhiều đồng chí chưa nắm chắc bài, xử lý các tình huống còn lúng túng, nhập vai chưa linh hoạt; thiếu chủ động trong công việc, chưa quan tâm đến công tác diễn tập; xây dựng nội ddung diễn tập chưa đi sâu vào chi tiết của ngành mình, lĩnh vực mình; tập hợp lực lượng ở một số địa phương cón có tình trạng đùn đẩy, né tránh; bố trí thực binh, khu vực chiến đáu thiếu chu đáo và chậm; phương tiện thiết bị và công cụ hỗ trợ còn thiếu. Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ đạo diễn tiếp cận cơ sở còn chậm; đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu lên một số nhiệm vụ: cần tiếp tục phải xem nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm; các xã, Ban Chỉ đạo và các ngành phải rút kinh nghệm một cách nghiêm túc và khắc phục những tồn tại, hạn chế để điều chỉnh bổ sung về nội dung chương trình huấn luyện trong thời gian tới và những năm tiếp theo, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng của địa phương mình; tổ chức bồi dưỡng khung tập, huấn luyện thực binh. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới./.


Thúy Nga


Tin liên quan