Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng huấn luyện năm 2020.

Sáng ngày 12/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng huấn luyện năm 2020. Dự hội nghị có thượng tá Nguyễn Huy Việt, Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện và đại diện các đơn vị nhận quân.

Đại biểu tham dự

Đ/c Thượng tá Đặng Thành Long, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ban chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành phúc tra, rà soát, bổ sung quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đủ  cho các đầu mối đơn vị, đảm bảo quân số huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, củng cố trang bị, vật chất phục vụ huấn luyện quân nhân dự bị tập trung các đơn vị bộ đội địa phương của huyện đạt kết quả khá toàn diện, đồng thời chủ động liên hệ với các đơn vị nhận nguồn tiến hành hội nghị hiệp đồng giao nhận quân nhân dự bị tập tủng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sắn sàng động viên đúng thẩm quyền. Công tác tổ chức hiệp đồng chặt chẽ nghiêm túc, đúng hướng dẫn, tổ chức giao nhận đúng thẩm quyền, tạo được sự đoàn kết , thống nhất cao giữa địa phương giao nguồn với các đơn vị nhận nguồn.

Phát biểu của đơn vị nhận nguồn

Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự huyện đã công bố quyết định giao chỉ tiêu triển khai kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2020; triển  khai kế hoạch huấn luyện. Trong đó, có quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và huy động huấn luyện. Các đại biểu đã thảo luận về công tác phối hợp giao và nhận nguồn, thống nhất nội dung có liên quan đến từng chuyên ngành, thời gian huấn luyện phải phù hợp với các đối tượng của lực lượng dự bị; chủ động báo cáo thời gian huấn luyện sớm cho ban tổ chức sắp xếp tránh bị động; đảm bảo dụng cụ cấp dưỡng và quân tư trang cho nhiệm vụ huấn luyện. Đơn vị nhận nguồn lưu ý đến công tác phối hợp phúc tra. Trong huấn luyện cần nắm chắt nguồn dự bị để đưa vào biên chế, tránh những trường hợp không đúng chức danh, không đúng chuyên nghiệp quân sự…

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng và tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị huyện nhà trong thời gian qua và nêu lên một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Ban chỉ huy quân sự tiến hành phúc tra, huy động, giao nhận đảm bảo nguyên tắc, đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao, an toàn tuyệt đối; Công tác chuẩn bị huấn luyện, kiểm tra sắn sàng động viên phải đầy đủ, chu đáo từ khâu hiệp đồng đến khi kết thúc huấn luyện; Công tác tổ chức hiệp đồng và thực hành giao nhận quân nhân dự bị phải chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định và đúng hướng dẫn;  đối với các đơn vị nhận nguồn cần quan tâm hơn nữa, tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập công tác và các chế độ chính sách cho quân nhân dự bị theo quy định.../.


Thuý Nga, Anh Đức