Kỳ Anh rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Hương, phó Chính Uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Văn Dũng, phó Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND 21 xã trên địa bàn toàn huyện.

Đại biểu tham dự

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Sau khi triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản tổ chức thực hiện. Tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh tiến hành phát phiếu cung cấp thông tin liết sỹ đến tận hộ gia đình trên địa bàn xã. Kết quả thu nhận có 83 thông tin, trong đó phát hiện 10 thông tin có ngôi mộ trên địa bàn và 11 thông tin có ngôi mộ ngoài địa bàn. Tại hội nghị các đại biểu tham gia đánh giá cao từ hiệu quả lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng thời cũng nêu lên một số kho khăn hạn chế và kiến nghị như: cung cấp công cụ phục vụ cho việc viết, vẽ bản đồ, thành lập tổ công tác phối hợp với các xã trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt tổ chức tập huấn thêm cho các chuyên viên cấp xã trong việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ

Đ/c Lê Ngọc Hương, phó Chính Uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian tới  Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn cơ quan chuyên môn các xã, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở từng cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc thu thập thông tin, rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Ngọc Hương, phó Chính Uỷ BCHQS tỉnh Hà Tĩnh biểu dương những kết quả trong thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện. Yêu cầu trong thời gian tới trong quá trình triển khai cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện, nhất là Ban CHQS huyện, Phòng LĐTB&XH, Hội CCB phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc hướng dẫn, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban CHQS huyện phối hợp tổng hợp, rà soát, xác minh các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, đối chiếu trên thực địa làm cơ sở phục vụ cho lập bản đồ; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Dũng, phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới cấp uỷ đảng chính quyền địa phương 21 xã cần đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tâng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp và hỗ trợ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đ/c Phạm Văn Dũng, phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp trong việc chủ trì tham mưu; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan giúp chính quyền các cấp làm tốt công tác lập bản đồ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tiếp tục thu thập, xác minh, bổ sung thông tin của liệt sĩ trên địa bàn.

Tổ chức thông tin kịp thời kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tới nhân dân và thân nhân liệt sĩ; tiếp tục rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng thăm viếng, di chuyển phần mộ liệt sĩ về quê nhà; đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm chu đáo.


Trung Anh


Tin liên quan