Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Kiểm tra thực hiện phương án 135 trước tết Nguyên đán.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và An toàn giao thông trước, trong và sau tết nguyên đán, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Ban ATGT  huyện vừa đi kiểm tra thực hiện phương án 135 ở một số xã trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí PCT UBND  huyện Nguyễn Xuân Thủy cùng đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án 135 trên tuyến Quốc lộ 1A, tình hình buôn bán kinh doanh ở một số chợ Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Phong, Kỳ Thọ, Kỳ Châu, Kỳ Bắc.....

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện  ủy, PCT UBND  huyện
​ kiểm tra thực hiện phương án 135 ở xã Kỳ Châu.

Trong những ngày cuối năm, qua kiểm tra, các địa phương đã huy động cán bộ công nhân viên chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang biển hiệu, trồng cây xanh, thu gom rác thải......

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện
​ kiểm tra tình hình buôn bán kinh doanh ở chợ Voi.

Trong đó, một số xã làm tốt như: Kỳ Châu, Kỳ Phong. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã phải huy động toàn dân cùng chung tay dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo toàn giao thông, chú ý tình trạng sử dụng hành lang trái phép buôn bán hàng tết ở gần chợ Voi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hạn chế tối đa tình trạng pháo nổ trên địa bàn./.


Trung Anh