Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỷ lệ 1/2000

Xem chi tiết nội dung văn bản ở file đính kèm