Quyết định
Loại văn bản Quyết định
Số/ Ký hiệu 10/QĐ-MT
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn, hàng cứu trợ cơn bão số 10
Ngày ban hành 2017-09-16
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Văn Bẹ
Chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP