Thông báo mất GCN QSD đất của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

10:26 09/10/2018

Nguyễn Văn Vũ