Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Xuân Đại (tên trong GCN QSD đất Nguyễn Xuân Hiến), thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

14:16 31/08/2018

Nguyễn Văn Vũ


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng