Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Phạm Công Tuân (đã chết),bà Phạm Thị Cườm, thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc

14:13 31/08/2018

Nguyễn Văn Vũ